Hlášení Porušení

Pro nahlášení jakékoliv ilegální činnosti nebo domnělého porušení a) jakýchkoliv amerických zákonů nebo nařízení o vývozu, b) souladu nařízení o vývozu, kontrol nebo postupů práce společnosti Transitions Optical, nebo c) globálního etického kodexu Transitions Optical vztahujícího se k nařízením ohledně vývozu, kontrolám nebo postupům práce společnosti Transitions Optical, kontaktujte Etickou horkou linku (viz instrukce níže), nebo využijte možnost online hlášení

Etická horká linka
Horkou linku spravuje nezávislá třetí strana, jejíž zástupci jsou vyškoleni k tomu, aby pečlivě naslouchali, pokládali dotazy a situaci pečlivě zdokumentovali – anonymně. Volajícího požádají o úplně vylíčení jeho obav, aby mohlo dojít k řádnému vyšetření situace. Kontaktujte prosím etickou horkou linku: přehled etické horké linky

* pole, která je třeba vyplnit
Křestní jméno*
Příjmení*
Země*
E-mail*
Telefon*
Topic*