OZNÁMENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ
Naposledy upraveno: 10. července 2018

Toto oznámení o ochraně soukromí („Oznámení“) popisuje, jaké osobní údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme, jak je používáme, zpracováváme a sdílíme a také popisuje vaše práva. Toto oznámení se nevztahuje na praktiky společností, které nevlastníme ani neovládáme, včetně jiných společností, s nimiž můžete komunikovat prostřednictvím našich služeb.  

Když říkáme Transitions Optical („my“, „náš“ nebo „nás“), máme na mysli Transitions Optical Limited, společnost se sídlem v Irsku.

Toto oznámení se týká uživatelů našich produktů (včetně potenciálních uživatelů), zaměstnanců našich obchodních partnerů nebo firemních prodejců, prodejců – živnostníků, od kterých nakupujeme zboží a služby, odborníků na péči o oči a návštěvníků našich webových stránek  a prostor („vy“, „vaše“ nebo „vás“). To se týká i osob, které se u nás ucházejí o práci.

Pokud nás kontaktujete, vyplníte naše formuláře, budete s námi mluvit nebo navštívíte naši webovou stránku, online registrační stránky či platformy sociálních médií, poskytujete nám vaše osobní údaje.

Osobní údaje využíváme při plnění našich smluv, vytváření a spravování našich on-line portálů, účtů a registrací, při řízení našich výzkumných, propagačních a marketingových aktivit a abychom vám mohli odpovědět na dotaz (dohromady „Služby“).

Věnujte prosím náležitou pozornost přečtení tohoto upozornění. Je pro nás důležité, abyste plně pochopili, jak zpracováváme vaše osobní údaje a jak chráníme vaše soukromí.  Pokud nám poskytujete osobní údaje o někom jiném, ujistěte se, že máte svolení dané osoby a informujte ji o tomto oznámení.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se používání vašich osobních údajů, můžete nás samozřejmě kontaktovat pomocí níže uvedených instrukcí.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME?

Osobní údaje jsou definovány v zákonech o ochraně dat a jednoduše řečeno jsou to údaje, které samy o sobě nebo dohromady s jinými údaji, které shromažďujeme, nebo které máme k dispozici, mohou být použity k vaší identifikaci. Když poskytujeme Služby online či v našem zařízení, shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje. Typ informací, které shromažďujeme, závisí na typu spolupráce a zda jste uživatel našich výrobků, odborník na péči o oči, prodejce – živnostník, zaměstnanec jednoho z našich obchodních partnerů nebo firemních prodejců nebo se u nás ucházíte o práci. Osobní údaje, které shromažďujeme, zahrnují:

 • Osobní údaje a kontaktní informace: Patří sem informace jako celé jméno, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, věk a povolání.  V případě odborníků na péči o oči, zaměstnanců našich obchodních partnerů nebo firemních prodejců nebo prodejců – živnostníků, zahrnuje také informace o zaměstnání (např. název firmy, pracovní adresa, pracovní telefonní číslo, pracovní e-mailová adresa, pracovní pozice).  V případě prodejců – živnostníků, mohou zahrnovat údaje o bankovním účtu a daňové identifikační číslo.

 • Průzkumy a vzdělávací iniciativy: Vaše údaje shromažďujeme také pokud souhlasíte s účastí na některém z našich výzkumných nebo marketingových průzkumů, na našich vzdělávacích programech nebo jiných programech pro odborníky na péči o oči, jako je např. 30denní výzva Transitions. V případě odborníků na péči o oči to může zahrnovat i údaje o vašich dávkovacích postupech, zkušenostech s našimi produkty a jiné zpětné vazby.

 • Informace o zákaznické podpoře: Pokud nám pošlete žádost o zákaznickou podporu, připomínky nebo zpětnou vazbu, je možné, že nám poskytnete další údaje. Tyto údaje uchováváme, abychom vám mohli odpovědět a mohli vylepšit naše Služby a produkty. Patří sem vámi poskytnuté údaje, které souvisejí s používáním našich produktů a další informace, které s námi sdílíte, např. kde jste se rozhodli absolvovat naši 30denní výzvu Transitions. Zahrnuje také veškerý obsah, který s námi sdílíte v případě stížností a dotazů, které nám předkládáte.  Možná bude nutné, abychom sdíleli vaše údaje s našimi pobočkami nebo obchodními partnery, abychom mohli vyřídit vaši žádost, komentář nebo zpětnou vazbu.

 • Informace týkající se prodeje a marketingu: Zahrnuje informace, jako například které naše produkty kupujete, využíváte nebo distribuujete, vaše marketingové preference, stejně jako vaše číslo, e-mailovou adresu, podpis a pracovní údaje (např. název firmy, pracovní e-mailovou adresu, pracovní pozici) a informace o tom, jak zacházíte s našimi marketingovými materiály (například o tom, zda jste otevřeli jeden z našich marketingových e-mailů).

 • Informace o monitorování a protokolování návštěvníků:  Monitorujeme venkovní i určité vnitřní prostory našich zařízení pomocí video monitorovacích systémů. Pokud navštívíte naše zařízení, zaznamenáme vás pomocí video monitoringu a při příchodu vás ze zdravotních a bezpečnostních důvodů požádáme o poskytnutí jména a kontaktních údajů.

 • Data protokolu: Pokud používáte naše online služby, automaticky shromažďujeme informace z vašeho prohlížeče, počítače nebo mobilního zařízení, včetně určitých dat protokolu, jako je vaše IP adresa, typ prohlížeče, typ hardwaru, jedinečné ID zařízení, verze vašeho operačního systému a vaše činnosti v rámci Služeb. K vylepšení našich webových stránek používáme data protokolu.

 • Soubory cookie: My i naši partneři využíváme soubory cookie a podobné technologie k provozování a poskytování našich webových stránek, k podpoře reklamy na našich webových stránkách i mimo ně (včetně sociálních médií) a pro jiné účely. My i naši partneři například používáme soubory cookie k zapamatování vašich voleb, jako jsou jazykové preference, a abychom jinak přizpůsobili naše služby pro vás. Další informace naleznete v našem Oznámení souborů cookie.

 • Informace o zaměstnání: Pokud se u nás ucházíte o práci, shromažďujeme údaje, které nám poskytnete, jako je váš životopis a další informace, které generujeme při zvažování vaší žádosti, jako jsou poznámky z rozhovorů, reference, background check a další relevantní informace.

Tyto informace můžeme získat od vás, pokud s námi komunikujete prostřednictvím sociálních médií, nebo přímo z vašeho zařízení, nebo, v určitých případech, od vašeho očního lékaře, pokud používáte naše produkty.  Ujistěte se, že nám poskytujete úplné a přesné údaje a informujte nás, pokud je třeba je aktualizovat.

Je možné, že shromážděné údaje o vás budeme kombinovat prostřednictvím několika výše uvedených zdrojů.

Někdy požadujeme, abyste nám poskytli informace ze smluvních či právních důvodů. Obvykle vám oznámíme, kdy jsou tyto informace požadovány, a důsledky v případě neposkytnutí daných údajů.

Osobní informace týkající se dětí vědomě neshromažďujeme.

JAK VYUŽÍVÁME OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME?

Vaše osobní údaje používáme v souladu s příslušnými zákony a předpisy o ochraně dat. Přitom se spoléháme na několik samostatných právních základů pro zpracování takových informací v souladu se zákonem.

Vaše osobní údaje používáme a zpracováváme zejména pro následující účely:  

 • K naplnění našich smluv se zákazníky, partnery a prodejci: Zpracováváme vaše osobní údaje, abychom mohli plnit smlouvu(y), kterou jste s námi uzavřeli, a abychom mohli plnit naše smlouvy s obchodními partnery, prodejci a dodavateli. Činíme tak na základě našich oprávněných zájmů na plnění smluvních závazků a na rozvoji a udržování našeho podniku, a tam, kde je nutné plnit naše smluvní závazky s vámi.

 • K vytváření a správě účtů a registrací: Při vytváření účtu nebo při registraci v souvislosti s výzkumnou, marketingovou nebo propagační iniciativou zpracováváme vaše osobní údaje za účelem vytvoření a správy účtu nebo registrace. V případě Centra Transition můžeme použít vaše osobní údaje k upozornění na nové snímky nebo dostupné produkty, aktualizace nebo nové služby.  Vaše jméno a další osobní údaje používáme k vaší identifikaci jako registrovaného uživatele a k určení úrovně přístupu k našemu digitálnímu obsahu. Pomocí e-mailové adresy potvrdíme vaše stahování a v určitých případech vás budeme informovat o nových dostupných produktech nebo o jiných novinkách.  Činíme tak na základě našich oprávněných zájmů na rozvoji a udržování našeho podniku a tam, kde je nutné plnit naše smluvní závazky s vámi.

 • K řízení, zlepšování a ohodnocení našeho podnikání: Používáme vaše osobní údaje pro každodenní provozní a obchodní účely, ke zlepšení našeho podnikání, a to jak vývojem  a analýzou našich produktů, technologií a služeb, tak nalákáním talentovaných jednotlivců ke spolupráci, poskytováním zákaznické podpory, správou našich komunikačních kanálů a reakcí na vaše komentáře a dotazy. Například informace, které obdržíme prostřednictvím formuláře Kontaktujte nás, neustále zlepšují naše produkty a technologie.  Činíme tak na základě našich oprávněných zájmů na rozvoji a udržování našeho podniku.

 • Pokud s námi komunikujete: Vaše osobní údaje používáme k vyřizování dotazů, stížností nebo návrhů, které nám posíláte, a k analýze zpětné vazby, kterou nám poskytujete o vašem uživatelském zážitku. Činíme tak na základě našich oprávněných zájmů na komunikaci s jednotlivci, kteří nás oslovují, a bereme na vědomí jejich zpětnou vazbu.

 • Pro přímý marketing: Vaše osobní údaje používáme, abychom vás informovali o našem podniku, produktech a službách. Činíme tak, pokud jste souhlasili s odběrem a přijímáním takových informací.

 • K účasti na propagačních a marketingových aktivitách: Vaše osobní údaje používáme v souvislosti s vaší účastí v soutěžích, propagačních a marketingových aktivitách, jako je naše 30denní výzva Transition.  Informace vám posíláme pokud jste udělili souhlas, nebo na základě našich oprávněných zájmů na uvedení našeho podniku, produktů a služeb na trh.

 • Pro průzkum trhu: Vaše údaje používáme k provedení průzkumu trhu a statistické analýzy. Činíme tak na základě našich oprávněných zájmů na zlepšování a hodnocení našeho podniku. Je možné, že budeme kombinovat a hromadit osobní údaje, které nám pomohou lépe pochopit náš podnik a rozvíjet naše produkty a služby.

 • K podpoře bezpečnosti a ochrany: Je v našich oprávněných zájmech používat vaše osobní údaje, abychom zabránili nezákonným činnostem a zneužívání našich produktů    a služeb, abychom chránili bezpečnost našich zákazníků a personálu, abychom chránili náš majetek, a abychom odrazovali zločiny a vyšetřili případné bezpečnostní události či nehody.  

 • V souvislosti se soudním řízením: V případě potřeby zpracováváme vaše údaje, abychom mohli hájit naše zájmy v soudních řízeních.

Za určitých okolností také používáme vaše osobní údaje na základě souhlasu, který jste nám poskytli, nebo abychom splnili naše zákonné povinnosti (například dodržování příslušných daňových a jiných vládních předpisů, nebo vyhovění soudnímu příkazu či závazné žádosti o vymáhání práva).

OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SDÍLÍME

Pro poskytování služeb sdílíme vaše osobní údaje s některými třetími stranami. Například:

 • Pobočky: V závislosti na okolnostech a s vaším souhlasem, můžeme vaše údaje sdílet s našimi pobočkami v rámci společnosti Transitions Optical (včetně společnosti Transitions Optical Inc., která sídlí v USA) a korporátní skupiny Essilor (jako Essilor International se sídlem ve Francii a její skupinou společností), kteří mohou na oplátku sdílet údaje s námi pro účely popsané v tomto oznámení.

 • Obchodní partneři:  Může nastat situace, kdy je nezbytné, abychom sdíleli údaje s našimi obchodními partnery, jako jsou například naši zákazníci, distributoři a další subjekty v distribučním řetězci, pro uspokojivé řešení vaší žádosti, komentáře či reakce.

 • Poskytovatelé služeb: Spolupracujeme s poskytovateli jakožto třetí stranou, kteří jsou zpracovateli dat a zároveň nám poskytují služby, které nám napomáhají při provozování našeho podniku, při poskytování, zlepšování, porozumění, přizpůsobení, podpoře  a uvádění našich produktů a služeb na trh. Pokud sdílíme vaše údaje s poskytovateli služeb jakožto třetí stranou, požadujeme, aby používali vaše údaje v našem zastoupení v souladu s našimi pokyny a podmínkami.

 • Odborní poradci: Vaše osobní údaje můžeme, pokud je to nutné, sdílet s našimi odbornými poradci, například s našimi právníky v souvislosti s obhajobou právních nároků.

 • Dodržování zákonů a ochrana práv a zájmů: Můžeme spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení a vládními agenturami, pokud je to v našem či jiném oprávněném zájmu a pokud věříme, že taková spolupráce je nezbytná k ochraně našich nebo jiných zájmů, majetku nebo práv.

 • Sloučení: Můžeme sdílet některé nebo všechny vaše osobní údaje v souvislosti s nebo během vyjednávání či snahy o případné spojení, financování, akvizici nebo likvidaci, transakci nebo řízení zahrnujícím prodej, převod nebo odprodej celého nebo části našeho podniku nebo majetku. V případě platební neschopnosti, bankrotu nebo nucené správy mohou být údaje přeneseny také jako podnikové aktivum.

PŘENOS MIMO EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

Stejně jako většina mezinárodních podniků působíme globálně. V důsledku toho mohou být vaše osobní údaje zveřejněny a přeneseny do země mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) v souvislosti s poskytováním Služeb. Můžeme například ukládat vaše osobní údaje na serverech ve Spojených státech amerických. Některé z těchto zemí nemusí mít stejnou úroveň ochrany údajů, jaká je v prostoru EHP.

V některých případech používáme právní mechanismus známý jako „standardní smluvní doložky“ k ochraně osobních údajů, které jsou přenášeny mimo prostor EHP. Standardní smluvní doložky se týkají smluv mezi společnostmi, které přenáší osobní údaje a obsahují standardní závazky schválené Evropskou komisí, které mají chránit soukromí a bezpečnost předávaných informací.

Případně přeneseme osobní údaje do země, která má v platnosti odpovídající ochranu podle rozhodnutí o přiměřenosti vydaného Evropskou komisí. Chcete-li získat přístup k aktuálnímu seznamu zemí, pro které existuje rozhodnutí o přiměřenosti, klikněte na https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en

Chcete-li se dozvědět více nebo požádat o kopii standardních smluvních ustanovení, která se mohou týkat vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených instrukcí.

SOUBORY COOKIE

Používáme technologie, jako jsou soubory cookie, které ukládají malé datové soubory uložené v počítači nebo mobilním zařízení. Používáme soubory cookie a další technologie, které pomáhají sledovat návštěvnost webových stránek, sledovat trendy uživatelů a zlepšovat ty oblasti našich webových stránek, které naši uživatelé považují za cenné.  Naše soubory cookie neshromažďují identifikovatelné osobní údaje ani je s nikým nesdílíme. Tyto neosobní informace shromažďujeme, aby nám pomohli sledovat provoz a zlepšit váš zážitek na našich webových stránkách.

Svůj souhlas s používáním souborů cookie můžete zrušit v nastavení prohlížeče nebo omezit v nastavení sledování reklam v zařízení. Pokud soubory cookie odmítnete, můžete stále používat naše webové stránky, ale možnost používat některé funkce nebo oblasti našich webových stránek může být omezená. Další informace o tom, jak používáme soubory cookie a podobné technologie a jak je spravovat, naleznete v našem Oznámení souborů cookie.

JAK CHRÁNÍME OSOBNÍ ÚDAJE?

Přijali jsme opatření k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, používáním nebo zveřejněním. A to zejména:

 • Zavádíme a udržujeme standardní technická opatření a interní postupy, které jsou navrženy tak, aby zajistily, že vaše osobní údaje budou zpracovávány důvěrným  a bezpečným způsobem.

 • Zavádíme a udržujeme příslušná omezení přístupu k vašim osobním údajům.

 • Všichni zaměstnanci, kteří mají přístup k osobním údajům, se zavazují dodržovat požadavky na ochranu osobních údajů a důvěrnost a jsou proškoleni o ochraně osobních údajů.

 • Požadujeme od obchodních partnerů a poskytovatelů služeb jakožto třetí strany, kteří zpracovávají vaše osobní údaje jako zpracovatelé dat, aby chránili vaše osobní údaje pomocí příslušných bezpečnostních opatření.

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ JSME SHROMÁŽDILI?

Vaše údaje uchováváme tak dlouho, jak je nezbytné k naplnění cílů uvedených v tomto oznámení nebo tak dlouho, jak je vyžadováno či povoleno platnými právními předpisy. Například můžeme uchovávat vaše údaje v souladu s našimi právními závazky (např. daňovými zákony), pro řešení sporů, prosazování našich dohod nebo jinak, jak je povoleno zákonem.

Přesné časové období, během kterého uchováváme vaše osobní údaje, se liší v závislosti na povaze údajů a na tom, proč tyto údaje potřebujeme. Faktory, které bereme v úvahu při stanovování těchto období, zahrnují minimální požadovanou dobu uchovávání předepsanou zákonem nebo doporučenou dobu, období, během kterého lze vzhledem k dohodě uplatnit nárok nebo jinou záležitost, zda byly osobní údaje shromážděny nebo anonymizovány, zda je i nadále požadujeme pro účely, kvůli kterým byly shromážděny, a další relevantní kritéria. Například:

 • Osobní údaje shromážděné v souvislosti s výběrovými řízeními nebo propagačními akcemi mohou být uchovávány po dobu 3 let od shromáždění.

 • Osobní údaje, které nám byly zaslány prostřednictvím formuláře „Kontaktujte nás“, mohou být uchovány až po dobu 18 měsíců ode dne, kdy jste nás kontaktovali.

VAŠE PRÁVA

Pokud pobýváte na určitých územích, včetně Evropského hospodářského prostoru, máte řadu práv týkajících se vašich osobních údajů. Zatímco některá z těchto práv platí obecně, některá práva platí pouze v určitých omezených případech. Ty jsme shrnuli níže:

 • Právo na odstoupení od souhlasu: Pokud se spoléháme na souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro určitý účel (účely), můžete kdykoli odvolat tento souhlas k našemu budoucímu použití vašich osobních údajů k těmto účelům. Kontaktujte nás pomocí instrukcí uvedených níže.

 • Právo na přístup: Máte obecné právo zjistit, zda vlastníme osobní údaje, které se vás týkají. Máte také obecné právo získat kopii těchto osobních údajů.

 • Právo na nápravu: Máte právo opravit jakékoli údaje, které o vás uchováváme a které jsou nesprávné.  Dejte nám prosím vědět, pokud se údaje, které jste nám poskytli, změnily, abychom je mohli aktualizovat.

 • Právo na vymazání: Máte právo v určitých případech smazat veškeré osobní údaje, které o vás máme, za předpokladu, že k tomu existují oprávněné důvody.

 • Právo na omezení: Máte právo v určitých případech dočasně omezit zpracování vašich osobních údajů za předpokladu, že k tomu existují oprávněné důvody.

 • Právo na přenositelnost dat: V některých případech máte právo získat běžně používanou kopii elektronické informace, kterou jste nám poskytli, za účelem přenosu k vám nebo dalšímu správci, pokud je to nutné.

 • Právo na námitku: Máte právo v určitých omezených případech podat námitky proti zpracování vašich osobních údajů.

 • Soubory cookie a podobné technologie: Soubory cookie a podobné technologie můžete spravovat podle kroků uvedených v Oznámení souborů cookie.

 • Přímý marketing: Máte právo požadovat, abychom přestali používat vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu.  Pokud chcete, abychom vám přestali posílat marketingovou komunikaci, klepněte na odkaz pro zrušení odběru ve zprávách, které vám posíláme, nebo nás kontaktujte pomocí instrukcí uvedených níže.

 • Právo podat stížnost: Pokud nejste spokojeni s tím, jak jsme postupovali při zpracování vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost. Hlavním kontrolním orgánem pro ochranu údajů je irská Komise pro ochranu údajů („DPC“). Další informace o svých právech a o tom, jak podat stížnost k DPC naleznete na adrese www.dataprotection.ie nebo kontaktujte DPC pomocí následujících údajů:

Office of the Information Protection Commissioner

Canal House

Station Road

Portarlington

Co. Laois

R32 AP23

Ireland

+353 (0)761 104 800

info@informationprotection.ie

Při uplatňování svých práv byste měli žádost podat písemně poštou nebo emailem prostřednictvím formuláře Kontaktujte nás pomocí níže uvedených instrukcí. Abyste nám pomohli zpracovat vaši žádost, žádáme vás, abyste nám poskytli vaše celé jméno; konkrétní žádost  a podpis (pokud zasíláte svou žádost poštou).

SOCIÁLNÍ MÉDIA

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím nebo na platformách sociálních médií, jako je např. Facebook, YouTube, Twitter, Instagram nebo LinkedIn, můžete zjistit informace o tom, jak naši sociálně-mediální partneři shromažďují a používají vaše údaje a jakou dohodu s nimi máme na jejich webových stránkách.  

KONTAKTUJTE NÁS

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto oznámení nebo jakékoli obavy či stížnosti týkající se správy tohoto oznámení, můžete nás kontaktovat:

Poštou: Data Protection Contact, Transitions Optical Limited, IDA Industrial Estate, Dunmore Road, Tuam, Co. Galway, Ireland H54 RD25

Telefonicky: +353 (0)93 70600 a požádat o spojení s osobou pro ochranu dat

E-mailem: privacy@transitions.com

ZMĚNY V TOMTO OZNÁMENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ

Čas od času toto oznámení aktualizujeme, zejména abychom dodržovali rozvíjející se zákony o ochraně osobních údajů a naplnili naše obchodní potřeby. Pokud provedeme změny, aktualizujeme text „Poslední změna“ v horní části oznámení a zveřejníme jej na našich webových stránkách. Pokud dojde k podstatným změnám v oznámení či ve způsobech, jakým zpracováváme osobní údaje, oznámíme vám to (např. prominentním zveřejněním oznámení o změnách na našich webových stránkách, než se tyto změny projeví).