FELTÉTELEK

A FELTÉTELEK ELFOGADÁSA: Ezt a weboldalt az alábbiakban részletezett feltételek mellett tettük közzé. A website használatához egyet kell értenie ezekkel a feltételekkel. Amennyiben nem ért egyet az összes feltétellel, lépjen ki erről a weboldalról most, és ne használja, vagy ne lépjen be.

Ez a weboldal teljes tartalmával együtt, - beleértve de nem kizárólagosan a szöveget és a grafikát (együttesen: Tartalom), -szerzői jogoltalom alatt áll, és a weboldal szerzői jogai a Transitions Optical, Inc. vállalatot vagy a feltüntetett tartalom létrehozóját illetik. Mindemellett lehetősége van a Tartalmat megtekinteni, kinyomtatni és/vagy kinyomtatott formában terjeszteni, abban az esetben, ha (1) e Tartalmat kizárólag saját vagy belső üzleti használatra veszi igénybe és nem a Transitions Optical kereskedelmi érdekeit sértő módon; (2) nem másolja le vagy használja a Tartalmat semmilyen hálózaton vagy semmilyen más weboldalon nyilvános vagy kereskedelmi célokra; (3) nem módosítja vagy cseréli ki a Tartalmat; és (4) minden esetben feltünteti a Transitions Optical szerzői jogait a következő formában:

Copyright 2010 Transitions Optical, Inc.
Minden jog fenntartva

VÉDJEGYEK: A „Transitions” regisztrált védjegy, a "Healthy sight in every light" (Egészséges látás minden fényben) a Transitions Optical, Inc. védjegye. Ön a Transitions Optical, Inc. védjegyeit kizárólag a Transitions Optical, Inc előzetes írásos beleegyezésével használhatja. Az ezen a weboldalon látható egyéb védjegyek vagy szolgáltatásjegyek a jelzett tulajdonosok birtoka, így a szóban forgó márkák használatáról a megfelelő tulajdonosokkal kell felvenni a kapcsolatot.

NEM LICENCÁTADÁS: A fentiekben kifejezetten engedélyezettek kivételével a weboldal tartalma nem értelmezhető, semmilyen szabadalom, védjegy vagy szerzői jog szerinti licenc vagy jog hallgatólagos átadásának illetve nem nyújtható be igény vagy egyéb követelés ezekre a tartalmakra.

FELELŐSSÉG ELHÁRÍTÁSA: A weboldalon és a Transitions Optical szerverén rendelkezésre bocsátott információk, ajánlások és tényállítások (továbbiakban: Információ) ingyenesek a weboldal látogatói számára, az alábbi feltételek mellett. Mindamellett, hogy a Transitions Optical, Inc. ésszerű erőfeszítéseket tesz az Információ helyességének biztosítására, a Transitions Optical, Inc. nem vállal garanciát – sem kifejezetten, sem hallgatólagosan – az ezen a weboldalon vagy a Transitions Optical szerverén feltüntetett Információ pontosságát, teljességét, vagy azok bármilyen más aspektusát illetően. Ezt az Információt azon feltétellel tettük közzé, hogy a weboldal látogatója saját maga dönti el, hogy az Információ megfelel-e céljainak, mielőtt azt használná. Az itt található információtartalmak egyike sem magyarázható úgy, hogy az valamely termék, folyamat, berendezés vagy készítmény bármilyen szabadalma elleni használatára buzdítana. A Transitions Optical, Inc. nem kötelezi el magát amellett, hogy ezen a weboldalon, a Transitions Optical szerverén vagy az alábbi hivatkozott weboldalak bármelyikén kijavítson vagy frissítsen bármely információt. AZ INFORMÁCIÓT A JELENLEG MEGTEKINTETT FORMÁBAN ADJUK KÖZZÉ, KIZÁRVA BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT JÓTÁLLÁST, TÖBBEK KÖZÖTT AZ ELADHATÓSÁGÉRT, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÉRT VAGY A JOGSÉRTÉS KIZÁRÁSÁÉRT VALÓ JÓTÁLLÁST. KORLÁTOZOTT FELELŐSSÉG: A PPG VALAMINT A WEBOLDAL, A PPG SZERVER, A WEBOLDAL BÁRMELY HIVATKOZÁSA VAGY A TARTALMAZOTT INFORMÁCIÓ LÉTREHOZÁSÁBAN, FRISSÍTÉSÉBEN VAGY KÖZZÉTÉTELÉBEN RÉSZTVEVŐ EGYIK FÉL SEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL A WEBOLDAL LÁTOGATÓJÁNAK WEBOLDALHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉBŐL, ANNAK HASZNÁLATÁBÓL (BELEÉRTVE A HOZZÁFÉRÉSRE VAGY HASZNÁLATRA VONATKOZÓ KÉPTELENSÉGBŐL) VAGY BÁRMILYEN ITT TALÁLHATÓ VAGY HIVATKOZOTT TARTALOM LETÖLTÉSÉBŐL EREDŐ BÁRMILYEN TÍPUSÚ VAGY TERMÉSZETŰ KÁROKÉRT (BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, VÉLETLENSZERŰ, KÖVETKEZMÉNYSZERŰ VAGY BÜNTETŐJOGI KÁROKAT), ÉS AZ ILYEN FELEK NEM VONHATÓK FELELŐSSÉGRE TOVÁBBÁ A WEBOLDAL LÁTOGATÓINAK AZ INFORMÁCIÓVAL, VAGY AZ INFORMÁCIÓ ÁLTAL HIVATKOZOTT TERMÉK(EK)KEL SZEMBEN TANÚSÍTOTT BIZALOMÉRT SEM. MÉG AKKOR IS, HA A PPG ÉS ANNAK ÖSSZES LEÁNYVÁLLALATA ÉRTESÍTVE VOLT AZ ILYEN JELLEGŰ KÁROK BEKÖVETKEZTÉRŐL, A KORÁBBIAK ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYÉNEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL, A PPG NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE SEMMILYEN MÁS VESZTESÉGÉRT, KÖLTSÉGÉRT VAGY KIADÁSÉRT, AMELY KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT MÓDON A WEBOLDALNAK, A PPG KISZOLGÁLÓINAK, VAGY BÁRMELY TARTALMAZOTT HIVATKOZÁSNAK LÁTOGATÓ ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL,VAGY HASZNÁLATÁRA VALÓ ALKALMATLANSÁGBÓL ERED, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT BÁRMIT, AMIT A KÖVETKEZŐ KÖRÜLMÉNYEK OKOZHATNAK: A) SZÁMÍTÓGÉPES VÍRUSOK; B) SZOFTVERES HIBA; C)EMBERI BEAVATKOZÁS VAGY ANNAK HIÁNYA; D) BÁRMILYEN; SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZER, TELEFONVONAL, HARDVER, SZOFTVER VAGY PROGRAM MEGHIBÁSODÁSA VAGY E) A SZÁMÍTÓGÉPES KÖZVETÍTÉSEK VAGY HÁLÓZATI KAPCSOLATOK BÁRMILYEN MÁS HIBÁJA, LEÁLLÁSA VAGY AZ AZOKBAN BEÁLLÓ KÉSÉSEK.