PRIVACYVERKLARING
Laatst gewijzigd op: 10 juli 2018

Deze Privacyverklaring (‘Verklaring’) beschrijft welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we dat doen, hoe we ze gebruiken, verwerken en delen, en uw juridische rechten. Deze Verklaring is niet van toepassing op de handelingen van bedrijven die niet in ons bezit zijn of onder onze controle staan, inclusief andere bedrijven waarmee u via onze Diensten mogelijk in contact komt.  

Wanneer we het hebben over Transitions Optical (‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’),  refereren we daarmee naar Transitions Optical Limited, een bedrijf dat is gevestigd in Ierland.

Deze Verklaring geldt voor gebruikers van onze producten (inclusief toekomstige gebruikers), werknemers van onze zakelijke partners of verkopers, verkopers die werken als zelfstandige handelaren waarbij we middelen en services afnemen, oogheelkundige specialisten en bezoekers van onze websites en vestigingen (‘u’, of ‘uw’. De Verklaring geldt ook voor mensen die bij ons solliciteren naar een baan.

U overlegt persoonsgegevens aan ons wanneer u contact met ons heeft, onze formulieren invult, met ons gesprekken voert, of onze website, onlineregistratiepagina’s of social media-platforms bezoekt.

Wij gebruiken persoonsgegevens om onze contracten te volbrengen; onze online portals, accounts en registraties te maken en te beheren; onze onderzoeks-, promotie en marketingactiviteiten te beheren en om met u te communiceren (dit samen zijn de ‘Services’).

Neem de tijd om deze Verklaring aandachtig te lezen. Het is voor ons belangrijk dat u volledig begrijpt hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en hoe we uw privacy beschermen.  Mocht u persoonsgegevens van anderen met ons delen, zorg er dan voor dat u daarvoor hun toestemming heeft en breng hen op de hoogte van deze Verklaring.

Mocht u vragen hebben over ons gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u met onderstaande gegevens contact met ons opnemen.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE?

Wat persoonsgegevens zijn, staat gedefinieerd in gegevensbeschermingswetten. Eenvoudig gezegd zijn het gegevens die ofwel op zichzelf, of in combinatie met andere gegevens van ons, of waar wij toegang toe hebben, gebruikt kunnen worden om u te identificeren. Wanneer we een Service verlenen, online of op locatie, verzamelen en verwerken we persoonsgegevens van u. Het soort gegevens dat we verzamelen hangt af van het soort interactie en of u een gebruiker van onze producten bent, een oogheelkundige specialist, een leverancier die werkt als zelfstandige handelaar, een medewerker van een van onze zakelijke partners of zakelijke verkopers, of iemand die bij ons solliciteert. De persoonsgegevens die we verzamelen zijn onder andere:

 • Persoonlijke gegevens en contactinformatie: deze groep omvat gegevens als uw voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, woonadres, leeftijd en beroep.  In het geval van oogheelkundige specialisten, medewerkers van onze zakelijke partners, of zakelijke verkopers of verkopers die werken als zelfstandige handelaren, vallen hier ook werkgegevens onder (bijv. bedrijfsnaam, zakelijk adres, zakelijk telefoonnummer, zakelijk e-mailadres, functie).  In het geval van verkopers die werken als zelfstandige handelaren kunnen ook bankrekeninggegevens en een fiscaal registratienummer verzameld worden.

 • Enquêtes en opleidingsinitiatieven: we verzamelen ook gegevens over u ermee wanneer u instemt deel te nemen aan een van onze onderzoeken of marketingenquêtes, onze trainingprogramma's, of andere initiatieven voor oogheelkundige specialisten zoals de   30 dagen Transitions-challenge. Bij oogheelkundige specialisten kunnen ook gegevens over uw verstrekkingshandelingen, ervaring met onze producten of andere feedback worden verzameld.

 • Klantenservicegegevens: wanneer u ons een ondersteuningsverzoek, opmerkingen of feedback verstuurt, kan het zijn dat u ook aanvullende informatie met ons deelt. We bewaren deze informatie om u antwoord te kunnen geven en voor de verbetering van onze Services en producten. Hieronder vallen gegevens die u met ons deelt gerelateerd aan uw gebruik van onze producten en overige informatie die u met ons deelt als, bijvoorbeeld, op welke locatie u heeft uitgekozen om deel te nemen aan onze 30 dagen Transitions-challenge. Hieronder valt ook inhoud gedeeld in klachten en zorgen die u naar ons instuurt.  Het kan noodzakelijk zijn dat we uw gegevens delen met onze filialen of zakelijke partners om uw verzoek, opmerking of feedback te kunnen verwerken.

 • Verkoop- en martketinggerelateerde gegevens: hieronder vallen gegevens als welke van onze producten u aanschaft, gebruikt of verstrekt, uw marketingvoorkeuren als ook uw nummer, e-mailadres, handtekening en werkgerelateerde gegevens (bijv. bedrijfsnaam, werkadres, zakelijke telefoonnummer, zakelijk e-mailadres, functie) en gegevens over uw interactie met ons marketingmateriaal (zoals of u een van onze marketingmails heeft geopend).

 • Videobewakings- en bezoekersregistratiegegevens:  wij bewaken de externe en soms ook interne ruimtes van onze vestigingen met behulp van videobewakingssystemen. Als u bij ons langskomt, maken we bij aankomst een foto van u  met ons videobewakingssysteem en vragen we u om uw naam en contactgegevens. We vragen deze gegevens wegens gezondheids- en veiligheidsdoeleinden.

 • Logboekgegevens: bij gebruik van onze online Services, verzamelen wij automatisch gegevens van uw browser, pc of mobiel apparaat, waaronder bepaalde loggegevens, zoals uw IP-adres, browsertype, hardwaretype, uniek ID voor uw apparaat, de versie van uw besturingssysteem en uw activiteit binnen onze Service. Wij gebruiken loggegevens voor de verbetering van onze website.

 • Cookies: wij en onze partners maken ook gebruik van cookies en vergelijkbare technologie voor het besturen en aanbieden van onze website, ondersteunen van advertenties op en buiten onze website (ook op social media), en voor andere doeleinden. Wij en onze partners onthouden bijvoorbeeld uw keuze, zoals taalvoorkeur en dergelijke om onze Services aan uw behoeften te kunnen aanpassen. Raadpleeg onze Cookieverklaring voor meer informatie.

 • Functiegerelateerde gegevens: wanneer u bij ons naar een functie solliciteert, verzamelen wij de gegevens die u met ons deelt, zoals uw cv en overige gegevens die we genereren in relatie tot uw sollicitatie, zoals aantekeningen van gesprekken, referenties, antecedentenonderzoeken en overige relevante gegevens.

We kunnen deze gegevens van u ontvangen, wanneer we met u communiceren via of op social media, rechtstreeks via uw apparaat, of, in enkele daarvoor geschikte gevallen, via uw oogheelkundige specialist als u een gebruiker bent van onze producten.  Zorg ervoor dat u ons van volledige en nauwkeurige gegevens voorziet en breng ons op de hoogte wanneer ze bijgewerkt dienen te worden.

We kunnen de gegevens over u die we hebben verzameld via de verscheidene, hierboven beschreven bronnen samenvoegen.

Soms hebben we uw gegevens nodig wegens contractuele of juridische redenen. Normaliter laten we het u weten wanneer dergelijke gegevens vereist zijn, en wat de consequenties zijn wanneer u ze niet aanlevert.

Persoonsgegevens van kinderen worden niet opzettelijk door ons verzameld.

HOE GEBRUIKEN WE DE VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS?

We gebruiken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de van toepassing zijnde gegevensbeschermingswetten en -regelgeving. Daarbij gaan wij af op enkele afzonderlijke juridische grondslagen om dergelijke gegevens rechtsgeldig te kunnen verwerken.

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens in het bijzonder voor de volgende doeleinden:  

 • Voor het naleven van onze contracten met klanten, partners en verkopers: verwerken wij uw persoonsgegevens om elke overeenkomst die u met ons bent aangegaan uit te kunnen voeren en om contacten met onze zakelijke partners, verkopers en leveranciers na te kunnen leven. We doen dit op basis van ons legitieme belang onze contractuele verplichtingen na te leven en ons bedrijf te onderhouden en te laten groeien, als ook waar het nodig is vanuit onze contractuele verplichtingen aan u.

 • Voor het aanmaken en beheren van accounts en registraties: verwerken wij, wanneer u bij ons een account aanmaakt of u registreert gerelateerd aan een onderzoek, marketing of promotioneel initiatief, uw persoonsgegevens om voor u een account of registratie aan te maken, of te verstrekken. In het geval van de Transitions Hub kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te brengen van nieuwe beelden of producten die beschikbaar zijn, updates of nieuwe Services.  We gebruiken uw naam en andere persoonsgegevens om u te identificeren als een geregistreerde gebruiker en om uw toegangsniveau tot onze digitale inhoud te bepalen. We gebruiken uw e-mailadres om uw download te bevestigen en, in bepaalde gevallen, om u op de hoogte te brengen van nieuwe beeldvormingsproducten die beschikbaar zijn of ander nieuws.  We doen dit op basis van ons legitieme belang ons bedrijf te onderhouden en te laten groeien, als ook waar het nodig is vanuit onze contractuele verplichtingen aan u.

 • Voor het beheren, verbeteren en evalueren van ons bedrijf: gebruiken wij uw persoonsgegevens voor dagelijkse handelingen en bedrijfsdoeleinden ter verbetering van ons bedrijf, inclusief de ontwikkeling en analyse van onze producten, technologieën en Services, het werven van getalenteerde personen, het leveren van klantenondersteuning, het beheren van onze communicaties en om te reageren op uw opmerkingen en vragen. Wij gebruiken bijvoorbeeld de gegevens die we ontvangen via het contactformulier om onze producten en technologieën voortdurende te verbeteren.  We doen dit op basis van ons legitieme belang om ons bedrijf te ondersteunen en ontwikkelen.

 • Wanneer u contact met ons heeft: gebruiken we uw persoonsgegevens om vragen, klachten en suggesties die u met ons deelt in behandeling te nemen en om de feedback die we van u ontvangen aangaande uw dragerservaring te kunnen analyseren. We doen dit op basis van ons legitieme belang om te communiceren met mensen die contact met ons zoeken en om hun feedback te kunnen ontvangen.

 • Voor rechtstreekse marketing: gebruiken wij uw gegevens om u op de hoogte te houden over ons bedrijf, producten en Services. We doen dit alleen wanneer u zich heeft ingeschreven en toestemming heeft gegeven voor de ontvangst van dergelijke informatie.

 • Voor deelname in promotionele en marketingactiviteiten: gebruiken wij uw persoonsgegevens in relatie met uw deelname aan wedstrijden, promotie- en marketingactiviteiten, zoals onze 30 dagen Transitions-challenge.  We sturen u informatie toe, indien u hiermee heeft ingestemd, of op basis van ons legitieme belang om ons bedrijf, onze producten en Services te promoten.

 • Voor marktonderzoek: gebruiken we uw gegevens voor marktonderzoek en statistische analyses. We doen dit op basis van ons legitieme belang om ons bedrijf te kunnen verbeteren en evalueren. Het is mogelijk dat we persoonsgegevens combineren en samenvoegen om ons te helpen ons bedrijf beter te begrijpen en onze producten en Services verder te ontwikkelen.

 • Ter ondersteuning van de veiligheid en bewaking: is het in ons legitieme belang om uw persoonsgegevens te gebruiken om onwettige activiteiten en misbruik van onze producten en Services te voorkomen, om de veiligheid en bescherming van onze klanten en ons personeel te garanderen, om ons eigendom te beschermen, om misdaad te ontmoedigen en om alle beveiligingsincidenten en ongevallen te onderzoeken.  

 • In relatie met juridische procedures: verwerken wij uw gegevens indien dit noodzakelijk is om onze belangen in juridische procedures te verdedigen.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen we uw gegevens ook gebruiken op basis van toestemming die u ons heeft gegeven of om te voldoen aan juridische verplichtingen (zoals het voldoen aan van toepassing zijnde belasting- en andere overheidsbepalingen, of om gehoor te geven aan een gerechtelijk bevel of bindend wethandhavingsverzoek).

PERSOONSGEGEVENS DIE WE DELEN

Wij delen uw gegevens met bepaalde derde partijen om u de Services te kunnen bieden. Bijvoorbeeld:

 • Filialen: afhankelijk van de omstandigheden en met uw instemming, kunnen we uw gegevens delen met onze filialen binnen de Transitions Optical-ondernemersgroep (inclusief Transitions Optical Inc., gevestigd in de VS) en de Essilor-ondernemersgroep (hieronder vallen Essilor International met het hoofdkantoor in Frankrijk en de bedrijven van deze groep), die op hun beurt ook gegevens kunnen delen met ons, voor de doeleinden die in deze Verklaring staan beschreven.

 • Zakelijke partners:  het is mogelijk dat wij uw gegevens met onze zakelijke partners moeten delen, zoals onze klanten, distributeurs en andere entiteiten in onze distributieketen, om uw verzoek, opmerking of feedback op een bevredigende wijze te kunnen behandelen.

 • Serviceleveranciers: wij werken samen met externe leveranciers in de rol als gegevensverwerker. Zij leveren ons hun Services om ons te helpen bij het runnen van ons bedrijf, en onze producten en Services te leveren, verbeteren, begrijpen, aan te passen, ondersteunen en te promoten. Wanneer wij uw gegevens met een derde serviceleverancier delen, eisen we van hen dat zij uit naam van ons uw gegevens gebruiken in overeenstemming met onze instructies en voorwaarden.

 • Professionele adviseurs: wij kunnen, indien nodig, uw gegevens met onze professionele adviseurs delen, bijvoorbeeld onze advocaten, zoals in relatie tot een verdediging van juridische claims.

 • In navolging van de wet en ter bescherming van rechten en belangen: we kunnen samenwerken met of de wethandhavings- en overheidsinstanties assisteren wanneer het in ons of iemand anders legitieme belang is en wanneer wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke samenwerking redelijkerwijs noodzakelijk is om onze of iemand anders zijn belangen, eigendom of rechten te beschermen.

 • Fusie: we kunnen alle of een deel van uw persoonsgegevens delen in relatie tot, of tijdens de onderhandelingen of tijdens een dilligence-proces voor iedere fusie, financiering, acquisitie, ontbinding, transactie of procedure waarbij er sprake is van verkoop, overdracht, of afstoten van ons hele of een deel van ons bedrijf, of alle of een deel van onze middelen. In het geval van insolventie, faillissement of ondercuratelestelling kunnen gegevens ook overgedragen worden als bedrijfsmiddel.

OVERDRACHT BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

Zoals de meeste internationale bedrijven, opereren wij wereldwijd. Daardoor kunnen uw persoonsgegevens in relatie tot deze Services worden vrijgegeven en overgedragen aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Het is bijvoorbeeld mogelijk dat wij uw persoonsgegevens opslaan op servers in de Verenigde Staten van Amerika. Sommige van deze landen hebben mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming  als dat in de EER geïmplementeerd is.

In bepaalde gevallen passen we wettelijke mechanismen toe als ‘modelcontractbepalingen’ om persoonsgegevens te beschermen die buiten de EER worden verplaatst. Modelcontractbepalingen refereren naar contracten tussen bedrijven die persoonsgegevens overdragen die standaardbepalingen bevatten die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en de privacy en veiligheid van de overgedragen gegevens beschermen.

Een alternatief is dat we persoonsgegevens overdragen aan een land waarvoor is vastgesteld dat deze toereikende beschermingsmaatregelen heeft getroffen conform de beslissingen die zijn uitgegeven door de Europese Commissie. Om de huidige lijst van landen in te zien waarvoor een toereikendheidsbesluit is vastgesteld, klikt u op https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en

Voor meer informatie over of om een kopie aan te vragen van modelcontractbepalingen die mogelijk van toepassing zijn op uw persoonsgegevens, kunt u via onderstaande gegevens contact met ons opnemen.

COOKIES

Wij maken gebruik van technologieën als cookies, welke kleine databestanden die opgeslagen staan op uw computer of mobiele apparaat ophalen. We gebruiken cookies en andere technologieën om uw websitebezoeken te traceren, gebruikerstrends bij te houden en delen van onze website die onze gebruikers waardevol vinden, te verbeteren.  Onze cookies verzamelen geen gegevens waarmee mensen geïdentificeerd kunnen worden, ook delen we ze niet met anderen. We verzamelen deze niet-persoonlijke gegevens om het verkeer te monitoren en uw gebruikerservaring op onze websites te verbeteren.

U kunt uw goedkeuring voor het gebruik van cookies intrekken via de browserinstellingen of de instellingen van uw apparaat voor advertentietracking. Mocht u niet instemmen met het gebruik van cookies, dan kunt u nog steeds gebruikmaken van onze website, maar het kan voorkomen dat bepaalde functies of delen van onze website maar beperkt door u gebruikt kunnen worden. Voor meer informatie over hoe wij cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken en hoe we ze beheren, raadpleegt u onze Cookieverklaring.

HOE BESCHERMEN WE PERSOONSGEGEVENS?

We hebben maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd(e) toegang, gebruik of vrijgave. In het bijzonder:

 • Wij implementeren en handhaven technische maatregelen en interne procedures die voldoen aan de industrienorm en die zijn ontwikkeld om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens op een vertrouwelijke en veilige manier worden verwerkt.

 • Wij implementeren en handhaven toepasselijke toegangsbeperkingen tot uw persoonsgegevens.

 • Alle medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens verbinden zich aan gegevensprivacy- en vertrouwelijkheidsvereisten en er wordt hen een privacytraining aangeboden.

 • We eisen van al onze zakelijke partners en externe serviceleveranciers die uw persoonsgegevens namens ons verwerken als gegevensverwerkers dat zij uw persoonsgegevens beschermen met passende beveiligingsmaatregelen.

HOE LANG BEWAREN WE DE VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS?

We bewaren uw gegevens net zolang als nodig is om de doeleinden te volbrengen die in deze Verklaring staan beschreven of voor langere bewaarperioden die vereist of toegestaan zijn door van toepassing zijnde wetgeving. We kunnen uw gegevens bijvoorbeeld bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijv. belastingswetten), om geschillen op te lossen, onze overeenkomsten na te leven of om andere redenen die wettelijk zijn toegestaan.

Hoe lang de periode is voor het bewaren van uw persoonsgegevens, is afhankelijk van de aard van de gegevens en waarvoor ze nodig zijn. De factoren die we meewegen in het bepalen van deze bewaarperioden omvatten de minimum vereiste bewaarperiode die wettelijk wordt voorgeschreven of die wordt aanbevolen als best practice, de periode waarbinnen een claim kan worden ingediend in relatie tot een overeenkomst of een andere zaak, de vraag of persoonsgegevens zijn samengevoegd, of geanonimiseerd, de vraag of we de gegevens nog nodig hebben voor het doeleinde waarvoor ze verzameld zijn en andere relevante criteria. Bijvoorbeeld:

 • Persoonsgegevens die zijn verzameld in relatie tot wedstrijden of promoties mogen 3 jaar lang na het moment van verzameling worden bewaard.

 • Persoonsgegevens die aan ons zijn vrijgegeven via ons contactformulier mogen tot 18 maanden worden bewaard vanaf de datum waarop u met ons contact heeft gezocht.

UW RECHTEN

Wanneer u in bepaalde gebieden woont, waaronder de Europese Economische Ruimte, beschikt u over een aantal rechten aangaande uw persoonsgegevens. Terwijl sommige van deze rechten altijd gelden, zijn bepaalde rechten alleen van toepassing in bepaalde, beperkte gevallen. We hebben ze hieronder samengevat:

 • Recht op intrekken van toestemming: wanneer wij werken op basis van toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor (een) specifiek(e) doeleinde(n), kunt u op elk gewenst moment uw toestemming intrekken voor het toekomstige gebruik van uw persoonsgegevens voor dat/die doeleinde(n) door via de onderstaande gegevens contact met ons op te nemen.

 • Recht op toegang: u heeft het algemene recht om na te gaan of we persoonsgegevens van u bewaren. U heeft ook het algemene recht om een kopie van dergelijke persoonsgegevens te ontvangen.

 • Recht op rectificatie: u heeft het recht om alle gegevens die we over u bewaren die onjuist zijn, te rectificeren.  Breng ons op de hoogte wanneer gegevens die u met ons heeft gedeeld zijn veranderd, zodat we deze actueel kunnen houden.

 • Recht op wissen: u heeft, in bepaalde beperkte gevallen, het recht om de persoonsgegevens die wij over u in het bezit hebben, te laten wissen, indien hier en gegronde reden voor is.

 • Recht op beperking: u heeft, in bepaalde beperkte gevallen, het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te beperken, indien hier een gegronde reden voor is.

 • Recht op gegevensportabiliteit: u heeft, in bepaalde gevallen, het recht om, indien vereist, een vaak gebruikte, door machine leesbare kopie te verkrijgen van de elektronische gegevens die u heeft aangeleverd voor overdracht aan u of een andere beheerder.

 • Recht op bezwaarmaken: u heeft, in bepaalde beperkte gevallen, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • Cookies en vergelijkbare technologieën: u kunt cookies en vergelijkbare technologieën beheren door de stappen te volgen die in onze Cookieverklaring worden beschreven.

 • Direct marketing: u heeft het recht ons te verzoeken te stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.  U kunt ons opdragen te stoppen met het versturen van marketingcommunicaties door te klikken op de link Uitschrijven in de berichten die we u toezenden, of door via de onderstaande gegevens met ons contact op te nemen.

 • Recht op het indienen van een klacht: mocht u ontevreden zijn over hoe we hebben gehandeld ten aanzien van het verwerken van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen. Onze hoogste toezichthoudende autoriteit gegevensbescherming is de Ierse Data Protection Commission (‘DPC’). Voor meer informatie over uw rechten en over hoe u een klacht kunt indienden bij de DPC, raadpleegt u www.dataprotection.ie of neemt u contact op met de DPC via onderstaande contactgegevens:

Office of the Information Protection Commissioner

Canal House

Station Road

Portarlington

Co. Laois

R32 AP23

Ierland

+353 (0)761 104 800

info@informationprotection.ie

Bij het uitoefenen van uw rechten, dient u uw verzoek schriftelijk per post of e-mail te versturen door via de onderstaande gegevens contact met ons op te nemen. Vermeld uw volledige naam, uw specifieke verzoek en uw handtekening (indien u uw sollicitatie per post verstuurt) om ons te helpen bij het verwerken van uw verzoek.

SOCIAL MEDIA

Mocht u met ons communiceren via of op social media-platforms, bijvoorbeeld Facebook, YouTube, Twitter, Instagram of LinkedIn, dan kunt u meer informatie vinden over hoe onze social media-partners uw gegevens verzamelen en gebruiken, en hoe ze beschermd worden door naar de websites van deze partners te gaan.  

CONTACT

Mocht u vragen hebben over deze Verklaring, of heeft u zorgen/klachten aangaande de uitvoering van deze Verklaring, neem dan contact met ons op:

Per post: Data Protection Contact, Transitions Optical Limited, IDA Industrial Estate, Dunmore Road, Tuam, Co. Galway, Ierland H54 RD25

Per telefoon: +353 (0)93 70600 en vraag naar iemand van Data Protection Contact.

Per e-mail: privacy@transitions.com

WIJZIGINGEN AAN DE PRIVACYVERKLARING

Zo nu en dan zullen wij deze Verklaring bijwerken, in het bijzonder om ervoor te zorgen dat we blijven voldoen aan de persoonsgegevensbeschermingswetten en om te voorzien in de behoeften van ons bedrijf. Wanneer we wijzigingen doorvoeren, zullen wij de ‘Laatst gewijzigd op’-tekst bovenaan deze Verklaring bijwerken en deze op onze websites plaatsen. Als we materiaalwijzigingen doorvoeren of de manier waarop we persoonsgegeven verwerken aanpassen, brengen we u hiervan op de hoogte (bijvoorbeeld door,  voordat ze in werking treden een melding van deze wijzigingen prominent op onze websites te plaatsen).