Zgłaszanie Naruszeń

Aby zgłosić jakiekolwiek nielegalne działanie lub podejrzewane naruszenie: a) amerykańskich praw lub przepisów dotyczących kontroli eksportu lub b) polityki Transitions Optical dotyczącej zgodności z przepisami eksportowymi, mechanizmów kontrolnych lub procedur, skontaktuj się z Infolinią Etyczną (patrz instrukcje poniżej), lub skorzystaj z opcji zgłoszenia online / wysłania bezpośredniego zgłoszenia pocztą elektroniczną.

Infolinia Etyczna
Usługę Infolinii realizuje niezależna, zewnętrzna firma, której pracownicy zostali przeszkoleni aby słuchać uważnie, zadawać pytania i dokumentować zdarzenie – dokładnie i anonimowo. Osoby telefonujące są proszone o pełne opisanie niepokojących je kwestii, tak aby możliwe było przeprowadzenie starannego dochodzenia. Proszę kontaktować się z Infolinią Etyczną: Lista Infolinii Etycznych

* pola wymagane
Imię*
Nazwisko*
Kraj*
Email*
Telefon*
Temat zgłoszenia*