เลนส์ปรับแสงอัจฉริยะที่ดีที่สุด
สำหรับทุกวัน

เรียนรู้เพิ่มเติม

ปกป้องขั้นสุด
แม้อยู่ในรถ

เรียนรู้เพิ่มเติม

เลือกสีที่ชอบ กับสไตล์ที่ใช่

เรียนรู้เพิ่มเติม

เลนส์ Transitions® Light Intelligent Lenses™

เลนส์ Transitions Light Intelligent Lenses จะปรับตามสภาพแสงโดยอัตโนมัติ เลนส์ที่ตอบสนองต่อแสงรอบ ๆ ตัวคุณนี้จะเปลี่ยนสีของเลนส์ให้เข้มเมื่ออยู่กลางแจ้งและจะเปลี่ยนกลับให้ใสเมื่ออยู่ในร่มได้อย่างชาญฉลาด

เลนส์ TRANSITIONS® SIGNATURE

เลนส์ปรับแสงอัจฉริยะที่ดีที่สุดสำหรับทุกวัน

Tเลนส์ TRANSITIONS® XTRACTIVE®

ปกป้องขั้นสุด แม้อยู่ในรถ

ซื้อ TRANSITIONS

Ready to buy Transitions?

เลนส์ TRANSITIONS® SIGNATURE

เลนส์ปรับแสงอัจฉริยะที่ดีที่สุดสำหรับทุกวัน

Tเลนส์ TRANSITIONS® XTRACTIVE®

ปกป้องขั้นสุด แม้อยู่ในรถ.

ซื้อ TRANSITIONS

Ready to buy Transitions?