ต่อไปนี้คือเรื่องราวเกี่ยวกับ แสงสีน้ำเงิน

คุณอาจจะรู้จักกับรังสียูวีมาบ้างแล้ว แต่คุณรู้จักแสงสีน้ำเงินหรือไม่ เมื่อคุณได้ยินคำว่า “แสงสีน้ำเงิน” คุณอาจนึกถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และหน้าจอดิจิทัล แต่นั่นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของเรื่องราว

แสงสีน้ำเงินคืออะไร

แสงประกอบด้วยแสงที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและแสงที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแสงยูวีเป็นตัวอย่างของแสงที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าซึ่งมาจากดวงอาทิตย์

ในทางตรงกันข้าม แสงที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าคือแสงที่ดวงตาของเรามองเห็นเป็นสีต่างๆ ได้แก่แสงสีม่วง แสงสีคราม แสงสีแดง แสงสีเขียว แสงสีเหลือง แสงสีส้ม และแสงสีน้ำเงิน

แสงสีน้ำเงินจะอยู่ในรูปของช่วงสีตั้งแต่แสงสีเขียวอมฟ้า (blue-turquoise) ไปจนถึงแสงสีน้ำเงินอมม่วง (blue-violet)

แสงสีน้ำเงินเป็นอันตรายหรือไม่?

อันที่จริงแล้ว แสงในช่วงสีเขียวอมฟ้าในปริมาณน้อยๆ มีประโยชน์บางอย่างต่อสุขภาพโดยรวมของคุณ โดยจะช่วยควบคุมวงจรการนอนหลับ/การตื่นของคุณ1

แต่แสงในช่วงสีน้ำเงินอมม่วงอาจเป็นอันตรายต่อดวงตาของคนเรา2และสามารถทำให้เกิดอาการตาล้าและอาการอ่อนล้าได้การได้รับแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายมากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่กลางแจ้งท่ามกลางแสงแดด และจากการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และหน้าจอเป็นเวลานานต่อเนื่อง การได้รับแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายมากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในที่กลางแจ้งท่ามกลางแสงแดดและจากการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และหน้าจอเป็นเวลานานต่อเนื่อง นี่เป็นเหตุผลที่ทำให้การปกป้องสายตาของคุณมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน

1มกราคม2557.http://www.2020mag.com/l-and-t/45842

2การทดลองด้านชีววิทยาเชิงแสงในห้องทดลองที่ดำเนินการทดลองโดย Essilor and Paris Vision Instituteเซลล์เยื่อบุที่มีรงควัตถุของจอประสาทชนิดปฐมภูมิ (primary retinal pigment epithelium cell) ถูกทำให้มีสภาพไวต่อแสงด้วย A2E ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของไลโปฟัสซิน (lipofuscin) ซึ่งเป็นรงควัตถุที่บ่งบอกถึงความชราจากนั้น เซลล์เหล่านี้จะถูกนำไปรับแสงเป็นเวลา 18 ชั่วโมงจากแถบเรืองแสงความยาว 10 นาโนเมตรที่มีความยาวคลื่นตรงกลางตั้งแต่ 390 ถึง 520 นาโนเมตร โดยเพิ่มขึ้นทีละ 10 นาโนเมตร (+ แถบเรืองแสงที่มีความยาวคลื่นตรงกลาง 630 นาโนเมตร)เพื่อเลียนแบบสภาพแสงในทางสรีรวิทยา ปริมาณของแสงที่ตกกระทบต่อหน่วยพื้นที่อยู่ในระดับปานกลางและถูกปรับให้อยู่ในระดับปกติตามแสงแดดในธรรมชาติที่ตกกระทบบนจอประสาทตา(Arnault et al., 2013 PLOs One)

แสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายมีอยู่ที่ใดบ้าง

แสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายมีอยู่ทุกแห่งหนมีอยู่ทั้งในที่ร่มและกลางแจ้ง มาจากทั้งอุปกรณ์ต่างๆ และจากดวงอาทิตย์ (แสงสีน้ำเงินที่เปล่งออกมาจากดวงอาทิตย์เป็นสาเหตุที่ทำให้ท้องฟ้าเป็นสีฟ้า)ความจริงก็คือดวงอาทิตย์เปล่งแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายที่มีความเข้มมากกว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และหน้าจอดิจิทัลถึง 100 เท่า

ที่กลางแจ้ง เราได้รับแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายความเข้มสูงจากดวงอาทิตย์(การหรี่ตาคือกลไกการป้องกันตัวตามธรรมชาติของร่างกายต่อแสงที่สว่างมากและแสงจ้า)ในที่ร่ม เราได้รับแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายจากหน้าจอต่างๆ รวมถึงจอแอลอีดี และอุปกรณ์ดิจิทัล

เลนส์ Transitions® สามารถช่วยป้องกัน แสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายได้อย่างไร

เลนส์ปรับความเข้มตามความเข้มของแสงจาก Transitions ช่วยปกป้องแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายในที่ร่มและกลางแจ้งโดยมีหลากหลายแบบให้เลือกใช้

ในที่ร่ม เลนส์ Transitions® Signature® สามารถกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายได้มากกว่าเลนส์แบบใสทั่วไปถึง 1.4 เท่าในที่กลางแจ้ง เลนส์นี้จะช่วยลดการรับแสงจ้าจากดวงอาทิตย์ และกรอและกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายได้มากกว่าเลนส์แบบใสถึง 8 เท่า

ในที่ร่ม เลนส์ Transitions® XTRActive® สามารถกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายได้มากกว่าเลนส์แบบใสถึง 2 เท่า และกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายในที่กลางแจ้งได้มากกว่าถึง 8 เท่า

คุณจะได้เพลิดเพลินไปกับความงดงามแห่งแสงสีได้อย่างเต็มที่โดยมีเลนส์ Transitions คอยปกป้องดวงตาของคุณทุกแห่งหน

ค้นหาเลนส์ Transitions ของคุณตอนนี้