มากเกินไปแล้ว


รอบตัวเรามีแสงอันตรายที่ทำร้ายดวงตาอยู่ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นแสงสีฟ้า แสงยูวี และแสงจ้า ซึ่งมีปริมาณมากมายจนเกินรับไหว ถ้าดวงตาของเราพูดได้ ก็คงจะบอกเราว่า “หยุดเถอะ พอแล้ว”

มากเกินไปแล้ว


รอบตัวเรามีแสงอันตรายที่ทำร้ายดวงตาอยู่ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นแสงสีฟ้า แสงยูวี และแสงจ้า ซึ่งมีปริมาณมากมายจนเกินรับไหว ถ้าดวงตาของเราพูดได้ ก็คงจะบอกเราว่า “หยุดเถอะ พอแล้ว”
แสงสีฟ้าและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคุณ แสงสีฟ้าและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคุณ
เราไม่อาจมองเห็นถึงแสงสีฟ้า ซึ่งเป็นอันตรายและมีอยู่ทุกที่ได้ แต่ดวงตาของเรามักได้รับผลกระทบจากแสงสีฟ้านี้ในสถานที่ทั่วไปโดยที่อาจไม่รู้ตัว คลิกดูว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร
เราไม่อาจมองเห็นถึงแสงสีฟ้า ซึ่งเป็นอันตรายและมีอยู่ทุกที่ได้ แต่ดวงตาของเรามักได้รับผลกระทบจากแสงสีฟ้านี้ในสถานที่ทั่วไปโดยที่อาจไม่รู้ตัว คลิกดูว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร
ใช้เวลากับหน้าจอมากขึ้น ก็ยิ่งอันตรายมากขึ้น
ผู้คนทั่วโลกใช้เวลาเล่นเกมมากขึ้น 39% ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ซึ่งหมายความว่า ผู้คนทั่วโลกได้รับแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายนี้มากขึ้นเช่นกัน แล้วดวงตาของคุณล่ะจะเป็นอย่างไร
ช่วงเวลามาราธอนหนัง/ซีรีย์
ดูซีรีส์ทั้งเรื่องแบบรวดเดียวจบ? เท่ากับว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของผู้คนทั่วโลกที่รวมกันแล้วใช้เวลามากถึง 164.8 พันล้านชั่วโมงต่อวันในการดูหนังและ/หรือซีรีส์ใน Netflix ซึ่งมาพร้อมกับแสงสีฟ้า และอาจจะมากเกินไปแล้วที่ดวงตาของคุณต้องรับแสงอันตรายนี้
อยู่กลางแจ้งมากกว่าอยู่ในบ้าน
59% ของผู้ใหญ่ที่ไม่ชอบการอยู่นิ่ง นิยมไปทำกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงมากกว่าที่จะอยู่ภายในบ้าน แม้การออกกำลังกายนอกบ้านจะเป็นเรื่องที่ดี แต่คุณก็จะต้องพบกับแสงสีฟ้าที่ส่งผลเสียต่อดวงตาด้วย
ช่วงเวลามาราธอนหนัง/ซีรีย์

ผู้คนทั่วโลกใช้เวลาเล่นเกมมากขึ้น 39%
ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ซึ่งหมายความว่า
ผู้คนทั่วโลกได้รับแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายนี้มากขึ้นเช่นกัน
แล้วดวงตาของคุณล่ะจะเป็นอย่างไร
ใช้เวลากับหน้าจอมากขึ้น ก็ยิ่งอันตรายมากขึ้น

เท่ากับว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของผู้คนทั่วโลกที่รวมกันแล้วใช้เวลามากถึง
164.8 พันล้านชั่วโมงต่อวันในการดูหนังและ/หรือซีรีส์ใน
Netflix ซึ่งมาพร้อมกับแสงสีฟ้า
และอาจจะมากเกินไปแล้วที่ดวงตาของคุณต้องรับแสงอันตรายนี้
อยู่กลางแจ้งมากกว่าอยู่ในบ้าน

59% ของผู้ใหญ่ที่ไม่ชอบการอยู่นิ่ง
นิยมไปทำกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงมากกว่าที่จะอยู่ภายในบ้าน
แม้การออกกำลังกายนอกบ้านจะเป็นเรื่องที่ดี
แต่คุณก็จะต้องพบกับแสงสีฟ้าที่ส่งผลเสียต่อดวงตาด้วย

วิถีชีวิตสมัยใหม่ทำให้เราต้องเผชิญกับแสงตลอดเวลา และแม้นิวนอร์มอลจะทำให้เราออกนอกบ้านน้อยลง แต่เราก็กลับได้รับแสงจากหน้าจอมากขึ้น จึงมีหลายเหตุผลที่เราควรปกป้องดวงตาจากแสง


การได้รับแสงในปริมาณมากอยู่บ่อยครั้งจะทำให้เกิดผลกระทบสะสมและส่งผลเสียต่อสุขภาพของดวงตาได้


แสงจากหน้าจอหรือ LED นั้นมีแสงสีฟ้าในสัดส่วนที่สูง


แสงสีฟ้าอาจเร่งให้ดวงตาล้า แห้ง และเห็นภาพไม่ชัดได้


9 ใน 10 คนไวต่อแสงและ 3 ใน 10 คนไวต่อแสงอย่างมาก

วิถีชีวิตสมัยใหม่ทำให้เราต้องเผชิญกับแสงตลอดเวลา
และแม้นิวนอร์มอลจะทำให้เราออกนอกบ้านน้อยลง
แต่เราก็กลับได้รับแสงจากหน้าจอมากขึ้น
จึงมีหลายเหตุผลที่เราควรปกป้องดวงตาจากแสง


แสงสีฟ้าอาจ
เร่งให้ดวงตาล้าแห้ง
และเห็นภา
พไม่ชัดได้


9 ใน 10
คนไวต่อแสงและ
3 ใน 10
คนไวต่อแสงอย่างมาก


การได้รับแสงในปริมาณ
มากอยู่บ่อยครั้งจะทำ
ให้เกิดผลกร
ะทบสะสมและส่งผ
ลเสียต่อสุขภ
าพของดวงตาได้


แสงจากหน้
าจอหรือ LED
นั้นมีแสงสีฟ้
าในสัดส่วนที่สูง
 
TRANSITIONS® LIGHT INTELLIGENT LENSES™
ช่วยปกป้องดวงตาของคุณ
 

ไม่ว่าจะอยู่ภายในบ้านหรือออกกลางแจ้ง Transitions® Light Intelligent lenses จะช่วยลดความเข้มของแสง ป้องกัน UV และช่วยปกป้องแสงสีฟ้าที่เป็นอันตราย พร้อมทั้งยังทำให้ดูดีมีสไตล์ด้วย

 

Transitions® Signature® GEN 8™ lenses

 

ปกป้องแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายนี้ได้

มากกว่าเลนส์ใสถึง 3 เท่า

ป้องกันแสง UV ทั้ง UVA และ UVB ได้

มากถึง 100%

ป้องกันแสงจ้าได้โดยเลนส์จะ

ปรับสีให้เข้มขึ้น

 

เลนส์ Transitions® XTRActive®

 

ปกป้องแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายนี้ได้

มากกว่าเลนส์ใสถึง 6 เท่า

ป้องกันแสง UV ทั้ง UVA และ UVB ได้

มากถึง 100%

ป้องกันแสงจ้าได้โดยเลนส์จะ

ปรับสีให้เข้มขึ้น

 

ไม่ว่าจะเลือกเลนส์รุ่นไหน คุณก็จะได้สนุกกับการใช้ชีวิตท่ามกลางแสงสีได้ทุกที่ โดยมีเลนส์ Transitions ที่คอยปกป้องดวงตาให้คุณ

TRANSITIONS® LIGHT
INTELLIGENT LENSES™
ช่วยปกป้องดวงตาของคุณ

ไม่ว่าจะอยู่ภายในบ้านหรือออกกลางแจ้ง Transitions®
Light Intelligent lenses จะช่วยลดความเข้มของแสง
ป้องกัน UV, และช่วยปกป้องแสงสีฟ้าที่เป็นอันตราย
พร้อมทั้งยังทำให้ดูดีมีสไตล์ด้วย

ใช้แล้วชอบหรือใช้แล้วเปลี่ยน

ไม่มีอะไรที่สำคัญไปกว่า “การปกป้องดวงตา” อีกแล้ว ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับ Transitions® Light Intelligent Lenses™ ได้ที่ร้านแว่นตามืออาชีพใกล้บ้านคุณ และถ้าซื้อใส่แล้วไม่ชอบ เรายินดีเปลี่ยนแว่นตาใหม่ให้คุณภายใน 30 วัน


มีโปรโมชั่นนี้เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น มีข้อกำหนดและเงื่อนไข
หากต้องการเปลี่ยนแว่นตาใหม่ ให้ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มขอเคลมสินค้าได้ที่นี่

ใช้แล้วชอบหรือใช้แล้วเปลี่ยน

ไม่มีอะไรที่สำคัญไปกว่า “การปกป้องดวงตา”
อีกแล้ว ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับ
Transitions® Light Intelligent Lenses™.
ได้ที่ร้านแว่นตามืออาชีพใกล้บ้านคุณ
และถ้าซื้อใส่แล้วไม่ชอบ
เรายินดีเปลี่ยนแว่นตาใหม่ให้คุณภายใน 30 วัน

โปรโมชั่นนี้เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
มีข้อกำหนดและเงื่อนไข หากต้องการเปลี่ยนแว่นตาใหม่
ให้ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มขอเคลมสินค้าได้ที่นี่