Life360 ทดสอบด้วยการใช้งานจริง

การทดสอบเพื่อวัดประสิทธิภาพบนพื้นฐานการใช้งานจริง

Life 360 คือ หลักการทดสอบที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของทรานซิชั่นส์ ซึ่งสามารถวัดประสิทธิภาพของเลนส์บนพื้นฐานการใช้งานจริง ในสภาวะแวดล้อมและฤดูกาลที่แตกต่าง ด้วยการทดสอบแบบ Life360 เลนส์ทรานซิชั่นส์ผ่านการทดสอบจากการใช้งานในสภาวะแวดล้อมจริงทั่วโลกกว่า 200 สภาวะ และจากสถานการณ์จริงผ่านผู้สวมใส่รวมแล้วกว่า 1,000 สถานการณ์

สภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หลากหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการมองเห็นและประสิทธิภาพของเลนส์
คุณสวมใส่เลนส์แว่นตาทุกวัน ตลอดทั้งปี ท่ามกลางสภาพภูมิประเทศ อุณหภูมิ และ สภาพอากาศที่แตกต่าง คุณใช้เวลาในแต่ละวันในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จากในอาคาร ออกกลางแจ้ง อยู่กลางแสงแดด จนกลับเข้าร่มอีกครั้ง

ปัจจัยเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำ งานของเลนส์โฟโตโครมิก และประสบการณ์ของคุณใน แต่ละวัน ซึ่งโดยปกติแล้วเลนส์มักจะถูกทดสอบแต่เพียงใน ห้องทดลอง แต่ไม่ได้รับการทดสอบในสถานการณ์จริง โดยผู้ใช้งานจริงอย่างคุณ...

จนกระทั่งตอนนี้


เปิดประสบการณ์ LIFE360

หมดยุคของการทดสอบประสิทธิภาพแบบเดิมๆ

จากเลนส์ที่ใช้งานได้จริง สู่การเปิดประสบการณ์ใหม่
ชัดเจนขึ้น ปรับสีได้เข้มขึ้น ตอบสนองได้รวดเร็วขึ้น

การทดสอบประสิทธิภาพเลนส์แบบดั้งเดิม ไม่สามารถชี้ได้ว่าเลนส์โฟโตรโครมิกจะแสดงประสิทธิภาพได้อย่างไรในสถานการณ์จริง การทดสอบแบบนี้จะทำได้เพียงจำลองการทำงานของเลนส์โฟโตโครมิกในสภาวะจัดตั้งใน “ห้องทดลอง” ซึ่งนี่คือข้อจำกัดของการแสดงประสิทธิภาพของเลนส์ในสภาพแวดล้อมจริง และจำกัดการเข้าถึงประสบการณ์ของผู้สวมใส่

เราตระหนักดีว่า หากเราต้องการที่จะยกระดับประสิทธิภาพของเลนส์โฟโตโครมิก อันดับแรกเราต้องเริ่มจากการปรับเปลี่ยนวิธีที่เราใช้วัดประสิทธิภาพของเลนส์

เรานำเลนส์ของเราออกนอกห้องทดลอง
สู่การทดสอบในสภาวะที่ท้าทายที่สุด

การทดสอบโดยผู้ใช้งานจริง ในสภาวะจริง การทดสอบของเราเกิดขึ้นโดยผู้ใช้งานจริงที่อยู่ในพื้นที่และสภาพภูมิประเทศที่แตกต่างกัน เช่น ในกรุงเทพฯ มะนิลา ไปจนถึงนครปารีส ในสภาพภูมิอากาศที่แตกต่าง เลนส์ของเราผ่านการทดสอบจากการใช้งานในสภาวะแวดล้อมจริงทั่วโลกกว่า 200 สภาวะ และจากสถานการณ์จริงผ่านผู้สวมใส่รวมแล้วกว่า 1,000 สถานการณ์

วิธีการนี้ทำให้เราสามารถวัดประสิทธิภาพของเลนส์โฟโตโครมิก และทำให้เรามีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสบการณ์และความพึงพอใจของผู้สวมใส่ ทรานซิชั่นส์ได้จดลิขสิทธิ์วิธีการทดสอบนี้ และเรียกมันว่า Life360.
LIFE360
เทคโนโลยีที่ปฏิวัติวงการ


Life360 คือเทคโนโลยีที่ปฏิวัติวงการการพัฒนาและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเลนส์โฟโตโครมิก

การทดสอบในห้องทดลอง

วิธีการทดสอบในห้องทดลองแบบดั้งเดิม ช่วยให้สามารถวัดประสิทธิภาพของเลนส์ในระดับพื้นฐาน และ ในสภาพอุณภูมิที่หลากหลาย

การทดสอบโดยผู้สวมใส่จริง

การทดสอบโดยผู้สวมใส่เลนส์จริง เช่นคุณ วิธีนี้จะสามารถมอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ ความพึงพอใจและความชื่นชอบของผู้ใช้ หลังจากสวมใส่เลนส์

การวัดประสิทธิภาพ
ด้วยการใช้งานในสภาวะจริง

ด้วยการทดสอบในสภาวะจริง ที่แตกต่างกันกว่า 200 สภาวะ หรือมากกว่า 1,000 สถานการณ์

ด้วยวิธีการทดสอบแบบ Life360 เราได้พลิกโฉมวิธีการทดสอบและสร้างมาตรฐานใหม่ให้แก่อุตสาหกรรม และยกระดับการพัฒนาเลนส์ให้ก้าวไปอีกขั้น สิ่งนี้หมายถึงประสบการณ์ของผู้ใช้ที่เหนือกว่าและความพึงพอใจที่มากขึ้นสำหรับคุณ

ลองมาดูกันว่า ผู้ใช้คนอื่นๆ พูดถึง เลนส์ทรานซิชั่นส์® ซิกเนเจอร์ ว่าอย่างไรบ้าง.

การวัดประสิทธิภาพด้วยการใช้งานในสภาวะจริง


เราทดสอบเลนส์ในสภาวะจริงที่แตกต่างกันกว่า 200 สภาวะ
หรือมากกว่า 1,000 สถานการณ์ ทั่วโลก


ติดตามเราใน Facebook


Life360 ทดสอบด้วยการใช้งานจริง

การทดสอบเพื่อวัดประสิทธิภาพบนพื้นฐานการใช้งานจริง

Life360 คือ หลักการทดสอบที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของทรานซิชั่นส์ ซึ่งสามารถวัดประสิทธิภาพของเลนส์บนพื้นฐานการใช้งานจริง ในสภาวะแวดล้อมและฤดูกาลที่แตกต่าง ด้วยการทดสอบแบบ Life360 เลนส์ทรานซิชั่นส์ผ่านการทดสอบจากการใช้งานในสภาวะแวดล้อมจริงทั่วโลกกว่า 200 สภาวะ และจากสถานการณ์จริงผ่านผู้สวมใส่รวมแล้วกว่า 1,000 สถานการณ์

สภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หลากหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการมองเห็นและประสิทธิภาพของเลนส์
คุณสวมใส่เลนส์แว่นตาทุกวัน ตลอดทั้งปี ท่ามกลางสภาพภูมิประเทศ อุณหภูมิ และ สภาพอากาศที่แตกต่าง คุณใช้เวลาในแต่ละวันในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จากในอาคาร ออกกลางแจ้ง อยู่กลางแสงแดด จนกลับเข้าร่มอีกครั้ง

ปัจจัยเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเลนส์โฟโตรttโครมิก และประสบการณ์ของคุณในแต่ละวัน ซึ่งโดยปกติแล้วเลนส์มักจะถูกทดสอบแต่เพียงในห้องทดลอง แต่ไม่ได้รับการทดสอบในสถานการณ์จริง โดยผู้ใช้งานจริงอย่างคุณ...

จนกระทั่งตอนนี้


เปิดประสบการณ์ LIFE360


หมดยุคของการทดสอบประสิทธิภาพแบบเดิมๆ

จากเลนส์ที่ใช้งานได้จริง สู่การเปิดประสบการณ์ใหม่
ชัดเจนขึ้น ปรับสีได้เข้มขึ้น ตอบสนองได้รวดเร็วขึ้น

การทดสอบประสิทธิภาพเลนส์แบบดั้งเดิม ไม่สามารถชี้ได้ว่าเลนส์โฟโตรโครมิกจะแสดงประสิทธิภาพได้อย่างไรในสถานการณ์จริง การทดสอบแบบนี้จะทำได้เพียงจำลองการทำงานของเลนส์โฟโตโครมิกในสภาวะจัดตั้งใน “ห้องทดลอง” ซึ่งนี่คือข้อจำกัดของการแสดงประสิทธิภาพของเลนส์ในสภาพแวดล้อมจริง และจำกัดการเข้าถึงประสบการณ์ของผู้สวมใส่

เราตระหนักดีว่า หากเราต้องการที่จะยกระดับประสิทธิภาพของเลนส์โฟโตโครมิก อันดับแรกเราต้องเริ่มจากการปรับเปลี่ยนวิธีที่เราใช้วัดประสิทธิภาพของเลนส์


เรานำเลนส์ของเราออกนอกห้องทดลอง
สู่การทดสอบในสภาวะที่ท้าทายที่สุด

การทดสอบโดยผู้ใช้งานจริง ในสภาวะจริง การทดสอบของเราเกิดขึ้นโดยผู้ใช้งานจริงที่อยู่ในพื้นที่และสภาพภูมิประเทศที่แตกต่างกัน เช่น ในกรุงเทพฯ มะนิลา ไปจนถึงนครปารีส ในสภาพภูมิอากาศที่แตกต่าง เลนส์ของเราผ่านการทดสอบจากการใช้งานในสภาวะแวดล้อมจริงทั่วโลกกว่า 200 สภาวะ และจากสถานการณ์จริงผ่านผู้สวมใส่รวมแล้วกว่า 1,000 สถานการณ์

วิธีการนี้ทำให้เราสามารถวัดประสิทธิภาพของเลนส์โฟโตโครมิก และทำให้เรามีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสบการณ์และความพึงพอใจของผู้สวมใส่ ทรานซิชั่นส์ได้จดลิขสิทธิ์วิธีการทดสอบนี้ และเรียกมันว่า Life360.


Life360 เทคโนโลยีที่ปฏิวัติวงการ


Life360 คือเทคโนโลยีที่ปฏิวัติวงการการพัฒนาและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเลนส์โฟโตโครมิก

การทดสอบในห้องทดลอง

วิธีการทดสอบในห้องทดลองแบบดั้งเดิม ช่วยให้สามารถวัดประสิทธิภาพของเลนส์ในระดับพื้นฐาน และ ในสภาพอุณภูมิที่หลากหลาย

การทดสอบโดยผู้สวมใส่จริง

การทดสอบโดยผู้สวมใส่เลนส์จริง เช่นคุณ วิธีนี้จะสามารถมอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ ความพึงพอใจและความชื่นชอบของผู้ใช้ หลังจากสวมใส่เลนส์

การวัดประสิทธิภาพ
ด้วยการใช้งานในสภาวะจริง

ด้วยการทดสอบในสภาวะจริง ที่แตกต่างกันกว่า 200 สภาวะ หรือมากกว่า 1,000 สถานการณ์

ด้วยวิธีการทดสอบแบบ Life360 เราได้พลิกโฉมวิธีการทดสอบและสร้างมาตรฐานใหม่ให้แก่อุตสาหกรรม และยกระดับการพัฒนาเลนส์ให้ก้าวไปอีกขั้น สิ่งนี้หมายถึงประสบการณ์ของผู้ใช้ที่เหนือกว่าและความพึงพอใจที่มากขึ้นสำหรับคุณ


การวัดประสิทธิภาพด้วยการใช้งานในสภาวะจริง


เราทดสอบเลนส์ในสภาวะจริงที่แตกต่างกันกว่า 200 สภาวะ
หรือมากกว่า 1,000 สถานการณ์ ทั่วโลก