ความยั่งยืนขององค์กร TRANSITIONS OPTICAL

เราขอเชิญชวนให้คุณมาดูรายงานความยั่งยืนขององค์กรของเรา เพื่อจะได้ทราบว่า Transitions Optical มุ่งมั่นที่จะสร้างความยั่งยืนให้ชุมชนของเรา อุตสาหกรรมของเรา และโลกของเราอย่างไรบ้าง ความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางธุรกิจของเรา เรามองว่าเราเป็นผู้พิทักษ์ดูแลทรัพยากรของโลก ในปี ค.ศ. 2010 เราได้ใช้เวลาและความเพียรพยายามอย่างมากในการค้นหาวิธีใหม่ๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพโดยใช้พลังงาน น้ำ และทรัพยากรอื่นๆ น้อยลงในการผลิตผลิตภัณฑ์ของเรา เราทำให้ของเสียลดลง ส่งเสริมการรีไซเคิล และช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตคนในชุมชนของเรา ดูรายงานความยั่งยืนขององค์กรของเราได้ ที่นี่Circle Sustainability


16

อัตราการใช้น้ำลดลง 16% เมื่อคิดต่อเลนส์หนึ่งชิ้น ซึ่งทำได้ด้วยการใช้น้ำเสียที่รีไซเคิลใหม่ และดัดแปลงอุปกรณ์ทำความสะอาดเลนส์ใหม่

8

อัตราการใช้ไฟฟ้าลดลง 8% ซึ่งเป็นผลมาจากความพยายามของพนักงาน การเปลี่ยนมาใช้มอเตอร์ประหยัดพลังงานในการผลิต และจากระบบจัดการพลังงานที่มีความเหมาะสมที่สุดของอาคาร

0

ปริมาณสารรั่วไหลหรือปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมที่ต้องรายงานเป็นศูนย์

100 ES

ปฏิบัติตามระเบียบการใช้ไฟฟ้าของสหรัฐอเมริกา 100% ด้วยการซื้อพลังงาน Green-e® ที่ได้รับการรับรองด้วยใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificates - REC)

1330

พื้นที่ปลูกต้นไม้ 1,330 เอเคอร์ ซึ่งเทียบเท่ากับประโยชน์เชิงสิ่งแวดล้อมของการซื้อ REC ที่ได้รับการรับรอง และการชดเชยคาร์บอน

46

อัตราการใช้ไฟฟ้าโดยรวม ที่โรงงานของเราในชูอัม ประเทศไอร์แลนด์ ลดลง 46% เมื่อเทียบกับสามปีที่แล้ว

1 5M ES

สามารถประหยัดน้ำได้ 1.5 ล้านแกลลอน โดยระบบการนำน้ำฝนมาใช้งานในโรงงานที่ฟลอริดา