ปรับปรุงการมองเห็นให้ดีขึ้นในทุกระดับ

เรารู้สึกภาคภูมิใจในความพยายามหลายอย่างที่ได้กระทำในที่ต่างๆ ทั่วโลกร่วมกับคู่ค้าของเรา เช่น ช่วยให้เด็กมองเห็นได้ ปลุกจิตสำนึกถึงความจำเป็นของการตรวจสุขภาพตา และขจัดสาเหตุการตาบอดที่ป้องกันได้ ทั้งนี้โดยผ่านทางการให้บริการสู่ภายนอก การให้การศึกษา และการสนับสนุนขององค์กรระดับโลกที่มีส่วนร่วมในภารกิจของเรา ดููโครงการริเริ่มต่อไปนี้ที่ Transitions Optical มีส่วนเกี่ยวข้องKatrina Abby Transitions Signature Gray


TRANSITIONS® HEALTHY SIGHT FOR LIFE FUND (กองทุนสายตาดีเพื่อชีวิตโดย TRANSITIONS®)

เรากำลังช่วยให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นสร้างเสริมนิสัยเพื่อสุขภาพดวงตาที่ดี เพื่อให้สามารถมีความสุขกับสายตาดีตลอดชีวิต เราใช้กองทุนนี้สนับสนุนองค์กรการกุศลทั้งระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่นที่มีเป้าหมายเพื่อปลุกจิตสำนึกถึงความจำเป็นของการตรวจสุขภาพตาและการป้องกันดวงตา รวมทั้งองค์กรที่ทำงานเพื่อขจัดสาเหตุการตาบอดที่ป้องกันได้

www.healthysightforlife.orgSight For Life


EYE DIDN’T KNOW THAT! (ดวงตาหารู้ไม่)

ทำให้การตระหนักถึงความสำคัญของการมีสายตาดีเป็นเรื่องสนุกสำหรับเด็กและทุกคนในครอบครัว! เว็บไซต์นี้เสนอวิธีการที่เพลิดเพลินสำหรับเด็กในการเรียนรู้เกี่ยวกับดวงตาและการมีสายตาดีโดยอาศัยเกมจับคู่และภาพลวงตา โครงการบริการสู่ภายนอกของเราเสนอวัสดุทางการศึกษาที่สร้างสรรค์ ซึ่งได้แก่ การวางแผนบทเรียนในชั้นเรียน สำหรับนักเรียนทุกระดับ

www.EyeDidntKnowThat.comEye Didn't Know


คู่มือแนะนำการเลือกแว่นตา EYEGLASS GUIDE

เราได้สร้างเว็บไซต์แนะนำการเลือกแว่นตาอินเทอร์แอคทีฟ เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับเลนส์ที่มีให้เลือกมากมายได้ดีขึ้น และเพื่อให้คุณมีพื้นความรู้ที่หนักแน่นในการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพดวงตาของคุณ ลองเข้าไปที่เว็บไซต์ EyeGlass Guide และดูว่ามีอะไรใหม่และน่าตื่นเต้นในโลกของเลนส์สำหรับแว่นตาบ้าง

www.EyeGlassGuide.comEyeglasses Guide


ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม

นอกจากการเข้าร่วมกับองค์กรระดับโลกหลายองค์กรแล้ว Transitions Optical ยังมีความยินดีที่ได้ทำงานกับองค์กรอุตสาหกรรมต่อไปนี้:

American Academy of Ophthalmology (วิทยาลัยจักษุวิทยาอเมริกา) www.aao.org

American Optometric Association (AOA) (สมาคมนักทัศนมาตรศาสตร์อเมริกา) www.aoa.org

The Foundation for Eye Health Awareness (มูลนิธิเพื่อความตระหนักรู้ในเรื่องสุขภาพตา) www.ehafoundation.org

Optical Laboratories Association (สมาคมห้องปฏิบัติการด้านสายตา) www.ola-labs.org

Opticians Association of America (สมาคมผู้จำหน่ายอุปกรณ์สายตาแห่งอเมริกา) www.oaa.org

Prevent Blindness America (การป้องกันการสูญเสียสายตาแห่งอเมริกา) www.preventblindness.org

Think about your eyes www.thinkaboutyoureyes.com

Vision Council of America (สภาที่ปรึกษาทางการมองเห็นแห่งอเมริกา) www.thevisioncouncil.org

World Council of Optometry (สภาการวัดสายตาโลก) www.worldoptometry.org