แนะนำเทคโนโลยี

Chromea 7 Logo Small

สูตรที่คิดค้นใหม่นี้ทำให้เลนส์สามารถตอบสนองต่อแสงชนิดต่างๆ ได้มากขึ้น จึงให้ความเข้มที่เหมาะสมตามที่คุณต้องการ

ดูความแตกต่าง

เลนส์ธรรมดาสู่เลนส์สุดพิเศษ

ดูรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีการทำงานของเทคโนโลยีโฟโตโครมิกและวิธีประยุกต์ใช้กับเลนส์

เทคโนโลยีโฟโตโครมิก

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม