โมเลกุลโฟโตโครมิกปรับสภาพตามแสงแดดได้อย่างต่อเนื่อง

เมื่อเลนส์ Transitions® สัมผัสกับแสงยูวี โมเลกุลโฟโตโครมิกหลายล้านล้านโมเลกุลในเลนส์จะเริ่มเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ปฏิกิริยานี้จะทำให้เลนส์มีสีเข้มขึ้น เฉพาะเลนส์ Transitions® Signature เท่านั้นที่ใช้เทคโนโลยีพิเศษของ Chromea7 ซึ่งเป็นสูตรใหม่ที่ช่วยให้เลนส์ตอบสนองได้ดีกว่าเดิม

Circle Hero


ใหม่เทคโนโลยี Chromea7

สูตรเอกสิทธิ์เฉพาะที่จดสิทธิบัตรแล้วนี้ประกอบด้วยสีย้อมพิเศษที่ผนวกรวมอยู่ในพื้นผิวของเลนส์ สีย้อมนี้เกิดจากโมเลกุลที่จะทำการปรับเทียบใหม่ตลอดเวลาและอย่างนุ่มนวลเมื่อแสงรอบตัวคุณเปลี่ยนแปลงไป โดยจะปรับให้มีสีเข้มขึ้นและอ่อนลงในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้ปริมาณแสงที่มาถึงดวงตาของคุณมีความเหมาะสมที่สุด

Chromea 7


ทำปฏิกิริยาไวขึ้นต่อแสงอาทิตย์ทางอ้อม

เทคโนโลยี Chromea7 ออกแบบมาเพื่อให้ทำปฏิกิริยาไวขึ้นต่อแสงอาทิตย์ทางอ้อม แสงอาทิตย์ทางอ้อมอาจมาจากหลายแหล่ง เช่น แสงสะท้อนจากตึก รถยนต์ หรือพื้นผิวอื่นหรือแสงที่ลอดผ่านต้นไม้หรือเมฆ เลนส์สามารถสัมผัสได้ถึงแสงเหล่านี้แม้เมื่อคุณไม่ได้หันหน้าเข้าหาแสง และจะปรับสีให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ

Indirect Light


ตอบสนองได้มากกว่าในสภาพอากาศที่ร้อนขึ้น

อุณหภูมิส่งผลต่อโมเลกุลในเลนส์โฟโตโครมิก โดยเมื่ออยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนจะไม่ปรับสีให้เข้มเท่ากับในสภาพอากาศที่เย็นกว่า เนื่องจากความร้อนมีปฏิกิริยาต่อโมเลกุล โมเลกุลในเทคโนโลยี Chromea7 มีโครงสร้างที่เป็นอิสระจากอุณหภูมิ ซึ่งหมายถึงจะปรับสีให้เข้มขึ้นเมื่ออยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนขึ้น

Hotter Climate


ความเข้มที่เหมาะสม สีที่เหมาะสม

ในเลนส์โฟโตโครมิกชนิดอื่น ผู้สวมใส่จะสังเกตเห็นสีแปรเปลี่ยนไปเนื่องจากเลนส์จะมีสีอ่อนจางและทำปฏิกิริยาต่อแสงแต่ละแบบแตกต่างกันไป แต่สีย้อมในเลนส์ Transitions® และในเทคโนโลยี Chromea7 นั้นจะทำงานร่วมกันเพื่อให้สีที่สม่ำเสมอในทุกระดับความเข้ม ทั้งในเลนส์สีเทาและสีน้ำตาล

Right Color


ปฏิวัติวิธีการทดสอบสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ปฏิวัติวงการ

ผู้คนสวมใส่เลนส์ตลอดทั้งวัน ทุกวัน ในสถานที่ อุณหภูมิ และสภาพอากาศที่แตกต่างกันไป และเผชิญกับสภาพแสงแดดจ้า เมฆหนา และแสงแดดปานกลาง การเปลี่ยนตำแหน่งของผู้คนไปตามการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยด้วย เราได้นำปัจจัยทั้งหมดนี้มาพิจารณาเมื่อทำการทดสอบเทคโนโลยี Chromea7 ในสภาวะที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงมากกว่า 200 สภาวะ โดยจำลองสถานการณ์ต่างๆ มากกว่า 1,000 สถานการณ์ที่ผู้สวมใส่จากทั่วโลกได้ประสบอยู่

Revolutionary Product


หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีของ TRANSITIONS


เรียนรู้วิธีการทำงานของเลนส์โฟโตโครมิกของเรา