GİZLİLİK BİLDİRİMİ

Gizlilik Bildirimi ("Bildirim"), hangi kişisel bilgileri topladığımızı, bunları neden topladığımızı ve nasıl kullandığımızı, işlediğimizi, paylaştığımızı ve tarafınızın yasal haklarını açıklar. Bu Bildirim, hizmetlerimiz üzerinden veya hizmetlerimiz vasıtasıyla etkileşime girebileceğiniz diğer şirketler de dahil olmak üzere, sahibi olmadığımız ya da kontrolüne sahip olmadığımız şirketlerin uygulamaları için geçerli değildir.

Transitions ifadesini kullandığımızda (“biz”, “bizim” veya “bizi”), İrlanda genel merkezli Transitions Optical Limited şirketinden bahsederiz.

Bu Bildirim, ürünlerimiz kullanıcıları (potansiyel kullanıcılar dahil), satıcılar, iş ortakları, göz bakım uzmanları ve araştırma veya pazarlama inisiyatiflerimize katılan ya da göz bakım uzmanı çevrimiçi portallarımıza (“Hizmetler”) erişen kişileri içerecek şekilde web sitelerimiz ile yerleşkelerimizi ziyaret eden kişiler (“tarafınız”, “tarafınıza” veya “tarafınızın”) için geçerlidir. Ayrıca, bizimle çalışmak için başvuruda bulunan kişiler için de geçerlidir.

Lütfen vakit ayırarak bu Bildirimi dikkatlice okuyun. Kişisel bilgilerinizi nasıl işlediğimizi ve gizliliğinizi nasıl koruduğumuzu tam olarak anlamanız bizim için çok önemlidir. Kişisel bilgilerinizi kullanmamızla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen aşağıdaki bilgileri kullanarak bizimle irtibat kurun.

HANGİ KİŞİSEL BİLGİLERİ TOPLUYORUZ

Çevrimiçi ve yerleşke içinde hizmet sağladığımızda, kişisel bilgilerinizi toplarız ve işleriz. Topladığımız bilgi türleri genelde, bizimle etkileşim kurma biçiminize ve ürünlerimizin kullanıcısı, göz bakım uzmanı veya bizimle çalışmak için başvuruda bulunan bir kişi olup olmadığınıza göre değişmektedir. Topladığımız kişisel bilgiler aşağıdakileri içerir:

 • Kişisel bilgiler ve iletişim bilgileri: Bu, tam adınız, telefon numaranız, e-posta adresiniz, ev adresiniz, yaşınız ve mesleğiniz gibi bilgileri içerir. Göz bakım uzmanları için, iş bilgilerini de (örn. şirket adı, iş adresi, iş telefon numarası, iş e-posta adresi, iş unvanı) içerir.
 • Anketler: Göz bakım uzmanları için araştırma anketlerimiz veya pazarlama inisiyatiflerimizden birine katılmayı kabul ettiğinizde de hakkınızda bilgi toplarız. Göz bakım uzmanları için bu, dağıtım uygulamalarınızla ilgili bilgileri, ürünlerimizle olan deneyiminizi ve diğer geri bildirimleri içerebilir.
 • Müşteri destek bilgisi: Bize destek talepleri veya yorumlar ya da geri bildirim gönderdiğinizde de, bize ek bilgiler sağlayabilirsiniz. Size yanıt vermek ve Hizmetlerimiz ile ürünlerimizi iyileştirmek için bu bilgileri muhafaza ederiz. Bu, ürünlerimizi kullanımınızla ilgili olarak bize sağladığınız bilgileri ve bizimle paylaştığınız diğer bilgileri içerir. Bize gönderdiğiniz şikayetler veya endişelerde bizimle paylaştığınız herhangi bir içerik de bunlara dahildir.
 • Satış ve pazarlamayla ilgili bilgiler: Bu, satın aldığınız, kullandığınız veya dağıttığınız ürünlerimiz, pazarlama tercihleriniz gibi bilgileri ve numaranız, e-posta adresiniz, imzanız ve iş bilgileriniz (örn. şirket adı, iş adresi, iş telefon numarası, iş e-posta adresi, iş unvanı) ve pazarlama materyallerimizle nasıl etkileşime girdiğinizle ilgili bilgileri (pazarlama e-postalarımızdan birini açıp açmadığınız ya da reklamlarımızdan birini görüntüleyip görüntülemediğiniz gibi) içerir.
 • Güvenlik kamerası ve ziyaretçi kaydı bilgileri: CCTV ve ilgili güvenlik kamerası sistemlerini kullanarak, yerleşkemizin dışını ve yerleşke içindeki belirli alanları izleriz. Yerleşkemizi ziyaret ederseniz, güvenlik kameralarını kullanarak resminizi kaydederiz.
 • Kayıt Verileri: Çevrimiçi Hizmetlerimizi kullandığınızda, IP adresiniz, tarayıcı türünüz, donanım türünüz, benzersiz cihaz kimliğiniz, işletim sistemi sürümünüz ve Hizmetler içindeki aktiviteniz gibi belirli kayıt verilerini içerecek şekilde tarayıcınızdan, bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan otomatik olarak bilgi toplarız. Kayıt verilerini güvenlik amaçlı olarak (içeriğe uygunsuz biçimde erişilmesini önlemek gibi) ve Hizmetlerimizi iyileştirmek için kullanırız.
 • Tanımlama bilgileri: Web sitemizi işletmek ve sunmak, web sitemizdeki ve web sitemiz dışındaki reklamları desteklemek ve ilgili aktiviteler ve diğer amaçlar için, tanımlama bilgileri ve benzeri teknolojiler de kullanırız. Örneğin, dil tercihleriniz gibi seçimlerinizi hatırlamak ve hizmetlerimizi sizin için özelleştirmek amacıyla tanımlama bilgileri kullanırız. Daha fazla bilgi için, Tanımlama Bilgileri Bildirimimize bakabilirsiniz.
 • İş bilgileri: Bizimle çalışmak için başvuru yaparsanız, görüşme notları, referanslar, arka plan kontrolleri ve ilgili diğer bilgiler gibi, başvurunuzu değerlendirmede oluşturduğumuz diğer bilgiler ve özgeçmişiniz gibi tarafımıza sağladığınız bilgileri toplarız.

Bunu doğrudan cihazınızdan ya da tarafınızdan veya uygun olan bazı durumlarda, ürünümüzün kullanıcısıysanız göz bakım uzmanınızdan alabiliriz.

Yukarıdaki çeşitli kaynaklar aracılığıyla hakkınızda topladığımız bilgileri birleştirebiliriz.

Bazen sözleşmeyle ilgili veya yasal nedenlerle tarafımıza bilgi sağlamanızı zorunlu kılarız. Bilgi gerektiğinde ve sağlanmaması durumunda oluşan sonuçlar konusunda normalde tarafınıza bilgi veririz.

TOPLADIĞIMIZ KİŞİSEL BİLGİLERİ NASIL KULLANIYORUZ

Kişisel bilgilerinizi, geçerli veri koruma yasaları ve yönetmeliklerine uygun şekilde kullanırız. Bu gibi bilgileri yasal şekilde işleme konusunda çeşitli farklı yasal temellere dayanarak bunu yaparız.

Özellikle, kişisel bilgilerinizi aşağıdakiler için kullanır ve işleriz:

 • Müşterilerimiz, ortaklarımız ve satıcılarımızla sözleşmelerimizi yerine getirmek: Kişisel bilgilerinizi, bizimle yaptığınız herhangi bir sözleşmede ortaya konduğu şekilde sözleşmeyi yerine getirmek amacıyla ve işletme ortakları, satıcılar ve tedarikçilerle olan sözleşmelerimizi yerine getirmek amacıyla işleriz. Bunu, sözleşme taahhütlerimizi yerine getirmedeki ve işletmemizi geliştirmede/devam ettirmedeki yasal çıkarlarımız temelinde ve bireysel olarak tarafınızla olan sözleşme yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerektiğinde yaparız.
 • Hesaplar ve kayıtlar oluşturmak/yönetmek: Bizimle bir hesap oluşturduğunuzda veya ürünlerimiz, teknolojilerimiz ya da hizmetlerimiz için kaydolduğunuzda, hesaplarınız ile kayıtlarınızı oluşturmak ve yönetmek amacıyla kişisel bilgilerinizi işleriz. Bunu, işletmemizi geliştirmede ve devam ettirmedeki yasal çıkarlarımız temelinde ve bireysel olarak tarafınızla olan sözleşme yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerektiğinde yaparız.

Kişisel bilgilerinizi, aşağıdaki amaçlar için ve yasal çıkarlarımız ile diğerlerinin çıkarlarını desteklemek gerektiğinde de kullanırız. Özellikle, kişisel bilgilerinizin işlenmesi, aşağıdaki yasal çıkarlar için gerekmektedir:

 • İşletmemizi çalıştırmak, iyileştirmek ve değerlendirmek: Kişisel bilgilerinizi, Hizmetlerimizi işletmek ve ürünlerimizi sunmak amacıyla ve yeni ürün ile hizmetler geliştirmeyi, ürünlerimizi, teknolojilerimizi ve hizmetlerimizi iyileştirmeyi ve geliştirmeyi, yetenekli kişileri bizimle çalışmaya çekmeyi, müşteri desteği sağlamayı, iletişimlerimizi yönetmeyi, ürünlerimiz ile teknolojilerimizi analiz etmeyi içerecek şekilde işletmemizi iyileştirmek amacıyla kullanırız. Örneğin, ürünlerimiz ile teknolojilerimizi sürekli iyileştirebilmemiz için, Bize Ulaşın portalı aracılığıyla aldığımız bilgileri kullanırız.
 • Tarafınızla iletişim kurmak: Kişisel bilgilerinizi, destek almak üzere bizimle irtibat kurduysanız tarafınıza yanıt vermek amacıyla, pazarlama inisiyatiflerimize katılımınızı sağlamak ve iyileştirmek amacıyla ve pazar araştırmasına katılmanız ve ürünlerimiz, haberlerimiz, tekliflerimiz ve gelişimlerimizle ilgili size bilgi vermek için tarafınıza ulaşmak amacıyla kullanırız. E-posta adresinizi ve/veya telefon numaranızı, tarafınıza Hizmetler hakkında bilgi sağlamak, müşteri desteği sağlamak ve ek ürünler ile hizmetler hakkında tarafınıza bildirimde bulunmak amacıyla kullanırız.
 • Reklam: Reklamlarımızı, tarafınızla ilgili elimizde bulunan bilgileri kullanarak tarafınızı ilgilendireceğini düşündüğümüz öğelere göre uyarlayabilmemiz adına, Hizmetlerimiz ve üçüncü tarafların çevrimiçi hizmetleriyle olan etkileşimlerinizi izler ve analiz ederiz.
 • Anketler ve yarışmalar: Bilgilerinizi, tamamen gönüllü katılıma dayalı 30 Günlük Yarışma gibi yarışmalarımıza ve anketlerimize tarafınızın katılımıyla bağlantılı olarak kullanırız. Katılmak isterseniz, iletişim, demografik ve diğer bilgilerinizi tarafınıza sorarız ve ek hüküm ve koşulları kabul etmenizi isteriz.
 • Güvenliği desteklemek: Yasa dışı faaliyetleri ve ürünlerimiz ile Hizmetlerimizin yanlış kullanımını önlemek için, müşterilerimiz ile personelimizin güvenliğini korumak için, mülkümüzü korumak için, suçu engellemek için ve güvenlik olayları ile kazalarını araştırmak için kişisel bilgilerinizi kullanmak, yasal çıkarlarımız dahilindedir.
 • Kanuni takibatlar: Kanuni takibatlarda çıkarlarımızı savunmak için gerektiğinde, bilgilerinizi işleriz.

Belirli durumlarda, bize verdiğiniz onay temelinde ya da yasal yükümlülüklerimize uymak amacıyla da (örneğin, geçerli vergi düzenlemeleri ya da diğer yasal düzenlemelere uymak ya da bir mahkeme kararı ya da bağlayıcı kanuni yaptırım talebine uymak amacıyla) kişisel bilgilerinizi kullanırız.

PAYLAŞTIĞIMIZ KİŞİSEL BİLGİLER

Hizmetleri sağlamak için, kişisel bilgilerinizi bağlı kuruluşlar, kamu mercileri ve güvenilir üçüncü taraflarımızla paylaşırız. Örneğin:

 • Bağlı kuruluşlar: Bilgilerinizi bağlı kuruluşlarla paylaşabiliriz ve bunlar akabinde, bu Bildirime uygun şekilde Hizmetlerimiz ve ürünlerimizin temini için bizimle bilgi paylaşabilir.
 • Hizmet sağlayıcılar: Hizmetlerimizi işletmede, sağlamada, iyileştirmede, anlamada, kişiselleştirmede, desteklemede ve pazarlamada bize yardımcı olmaları için, üçünü taraf hizmet sağlayıcılarla çalışırız. Bilgilerinizi üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarla paylaştığımızda, onların, tarafınızın bilgilerini, hüküm ve koşullarımıza uygun şekilde bizim adımıza kullanmasını gerekli kılarız.
 • Analizler: Kişisel bilgileri, belirli üçüncü taraf analiz sağlayıcılarla paylaşırız.
 • Reklam: Kişisel bilgileri, uyarlanmış reklam sağlayabilmeleri/sağlayabilmemiz ve etkinliğini ölçüp izleyebilmeleri/izleyebilmemiz adına üçüncü taraflarla paylaşırız.
 • Uzman danışmanlar: Kişisel bilgilerinizi, yasal hak taleplerinin tesisi, uygulanması veya savunulmasıyla bağlantılı olan durumlardaki gibi, gerektiğinde avukat gibi uzman danışmanlarla paylaşırız.
 • Yasalara uymak ve haklar ile çıkarları korumak: Bizim ve diğerlerinin yasal çıkarları doğrultusunda olduğunda ve işbirliğinin, bizim ya da diğerlerinin çıkarlarını, mülklerini ya da haklarını korumak için makul bir şekilde gerekli olduğuna ya da geçerli yasal standartlara uyduğuna samimi olarak inandığımızda, emniyet ve hükümet teşkilatlarıyla birlikte çalışır ya da onlara destek oluruz.
 • Birleşme: Herhangi bir birleşme, finansman, şirket satın alımı ya da tasfiye, işletmemizin ya da varlıklarımızın tümünün ya da bir kısmının satışı, transferi, elden çıkarılması ya da tasfiyesini ilgilendiren işlem ya da muamele için yapılan müzakere ya da çalışmalarla bağlantılı olarak ya da bu müzakere ya da çalışmalar esnasında, kişisel bilgilerinizin hepsini ya da bir kısmını paylaşırız. Ödeme aczi, iflas ya da tasfiye durumunda da bilgiler, işletme varlığı olarak transfer edilir.

TRANSFERLER

Çoğu uluslararası işletme gibi, global ölçekte faaliyet gösteriyoruz. Sonuç olarak kişisel bilgileriniz, Hizmetlerimizi sağlayabilmemiz adına, Avrupa Ekonomik Alanı’nın (EEA) dışındaki bir ülkeye ifşa ve transfer edilebilir. Bu ülkelerin bazıları, EEA’da mevcut olanlarla aynı veri koruma düzeylerine sahip olmayabilir.

Belirli durumlarda, EEA dışına transfer edilen kişisel bilgileri korumak için, “standart sözleşme maddeleri” adı verilen yasal bir mekanizma kullanırız. Standart sözleşme maddeleri, Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmış, transfer edilen bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini koruyan standart taahhütler içeren, kişisel bilgiler transfer eden şirketler arasında yapılan sözleşmeleri belirtir.

Alternatif olarak kişisel bilgileri, Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan yeterlilik kararlarına uygun şekilde, yürürlükte yeterli korumaları olduğu addedilen bir ülkeye transfer ederiz.

Daha fazla bilgi almak veya kişisel bilgilerinizle ilgili olabilecek herhangi bir standart sözleşme maddesinin bir kopyasını talep etmek için, aşağıdaki bilgileri kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

TANIMLAMA BİLGİLERİ

Bilgisayarınız ya da mobil cihazınızda depolanan küçük veri dosyalarının toplandığı tanımlama bilgileri gibi teknolojiler kullanırız. Tanımlama bilgilerini ve diğer teknolojileri, site ziyaretlerinin kaydını tutmak, kullanıcı eğilimlerini izlemek ve sitemizde kullanıcılarımızın değerli bulduğu alanları iyileştirmek amacıyla kullanırız. Tanımlama bilgilerimiz, kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler toplamaz veya bunları herhangi biriyle paylaşmayız.

Tarayıcı ayarlarınızı veya cihazınızın reklam izlemeyi sınırlandırma ayarlarını kullanarak, tanımlama bilgileri kullanımımıza verdiğiniz onayı geri çekebilirsiniz. Tanımlama bilgilerini reddederseniz, web sitemizi kullanmaya devam edebilirsiniz, ancak web sitemizin bazı alanlarını veya özelliklerini kullanma beceriniz sınırlı olabilir. Tanımlama bilgilerini ve benzeri teknolojileri nasıl kullandığımız ve bunları nasıl yönettiğimizle ilgili daha fazla bilgi için, lütfen Tanımlama Bilgisi Politikamıza bakın.

KİŞİSEL BİLGİLERİ NASIL KORUYORUZ

Kişisel bilgilerinizi yetkisiz erişim, kullanım ya da ifşaya karşı korumak için yürürlükte olan önlemlerimiz vardır. Özellikle:

 • Kişisel bilgilerinizin gizli ve güvenli bir şekilde kaydedilmesini ve işlenmesini sağlamak üzere tasarlanmış, gelişkin teknik önlemler uygular ve bunları sürdürürüz.
 • Kişisel bilgilerinize erişimle ilgili uygun kısıtlamalar uygular ve bunları sürdürürüz.
 • Kişisel bilgilere erişimi olan tüm çalışanlar, bilgi gizliliği gereklerini kabul eder.
 • Bizim adımıza veri işleyicisi olarak, kişisel bilgilerinizi işleyen herhangi bir iş ortağı veya üçüncü taraf hizmet sağlayıcı için, uygun güvenlik önlemleriyle kişisel bilgileri korumalarını zorunlu kılarız.
 • Kişisel bilgilere erişimi olan çalışanlarımıza ve üçüncü taraflara düzenli olarak, bilgi gizliliği eğitimi sağlarız.

TOPLADIĞIMIZ KİŞİSEL BİLGİLERİ NASIL NE KADAR SÜREYLE MUHAFAZA EDİYORUZ

Bilgilerinizi, bu Bildirimde özetlenen amaçları karşılamak için gereken süre boyunca ya da geçerli yasalarca gerekli kılındığı ya da izin verildiği şekilde daha uzun bir süre boyunca muhafaza ederiz. Örneğin bilgilerinizi, yasal yükümlülüklerimize uymak (örn. vergi yasaları), anlaşmazlıkları çözümlemek, sözleşmelerimizi yerine getirmek amacıyla veya yasaların izin verdiği diğer biçimlerde muhafaza edebiliriz.

Kişisel bilgilerinizi muhafaza ettiğimiz kesin yöntemler, bilgilerin yapısına ve onlara neden ihtiyacımız olduğuna bağlı olarak farklılık gösterir. Bu süreleri belirlemede dikkate aldığımız faktörler, en iyi uygulama olarak önerilen ya da yasalarda belirtilen minimum gerekli muhafaza süresini, bir sözleşme ya da diğer konuyla ilgili olarak bir talepte bulunabilecek süreyi, kişisel bilgilerin birleştirildiği ya da anonimleştirildiğini ve ilgili diğer kriterleri içerir.

TARAFINIZIN HAKLARI

Avrupa Ekonomik Alanı gibi belirli bölgelerde ikamet ediyorsanız, bilgilerinizle ilgili çeşitli haklardan yararlanırsınız. Bu hakların bazıları genel olarak geçerli olsa da, bazı haklar yalnızca belirli sınırlı durumlarda geçerli olur. Bunları aşağıdaki gibi özetledik:

 • Onay çekme: Kişisel verilerinizin işlenmesi için onayı temel aldığımızda, bize ulaşarak bu onayı ileriye dönük olarak, istediğiniz zaman çekebilirsiniz.
 • Erişim hakkı: Tarafınızla ilgili kişisel bilgileri muhafaza edip etmediğimizi öğrenmeye ilişkin genel bir hakka sahip olursunuz. Ayrıca, tarafınızla ilgili muhafaza ettiğimiz bu gibi kişisel verilerin bir kopyasını edinmeye ilişkin genel bir hakka da sahip olursunuz.
 • Düzeltme hakkı: Tarafınızla ilgili olarak muhafaza ettiğimiz, doğru olmayan herhangi bir bilgiyi düzeltme hakkına sahip olursunuz.
 • Silme hakkı: Belirli durumlarda, geçerli temeller olması kaydıyla, tarafınızla ilgili muhafaza ettiğimiz herhangi bir bilgiyi sildirme hakkına sahip olursunuz.
 • Kısıtlama hakkı: Belirli durumlarda, geçerli temeller olması kaydıyla, kişisel verilerinizi işlemeyi geçici olarak kısıtlama hakkına sahip olursunuz.
 • Veri taşınabilirliği hakkı: Belirli durumlarda, gerekirse tarafınıza veya başka bir denetçiye transfer edilmek üzere, bize sağladığınız elektronik bilgilerin yaygın kullanılan, makinece okunabilen bir kopyasını edinme hakkına sahip olursunuz.
 • İtiraz hakkı: Belirli durumlarda, kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkına sahip olursunuz.
 • Tanımlama bilgileri ve benzeri teknolojiler: Tanımlama Bilgileri Bildirimimizde ortaya konan çeşitli adımları izleyerek, tanımlama bilgilerini ve benzeri teknolojileri yönetebilirsiniz.
 • Şikayette bulunma hakkı: Kişisel verilerinizi kullanmadaki eylemlerimizden mutlu değilseniz, Avrupa veri koruma düzenleyici otoritesine bir şikayette bulunma hakkına sahip olursunuz.
 • Doğrudan pazarlama: Bize ulaşarak, bilgilerinizi doğrudan pazarlama için kullanmayı durdurmamızı gerektirme hakkına sahip olursunuz. Gönderdiğimiz mesajlardaki abonelikten çıkma bağlantısına tıklayarak, tarafınıza pazarlama iletişimleri göndermemizi durdurmayı sağlayabilirsiniz.

Haklarınızı kullanırken, aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak talepte bulunmanız gerekir. Taleplerinizi işlememize yardımcı olmak için, herhangi bir hakkınızı kullanırken, tam adınızı, spesifik talebinizi, başvuru tarihini ve imzanızı (başvuruyu posta yoluyla gönderdiyseniz) sağlamanızı isteriz.

Başlıca veri koruma düzenleyici otoritemiz, İrlanda Veri Koruma Komisyonu’dur (“DPC”). Haklarınız ve DPC’ye şikayette bulunmayla ilgili daha fazla bilgi için, lütfen DPC web sitesine bakın veya aşağıdaki bilgileri kullanarak DPC ile irtibat kurun:

Office of the Information Protection Commissioner
Canal House
Station Road
Portarlington
Co. Laois
R32 AP23
İrlanda
+353 (0)761 104 800
info@informationprotection.ie

 

BİZE ULAŞIN

Bu Bildirimle ilgili sorularınız veya bu Bildirimin uygulanmasıyla ilgili endişeleriniz veya şikayetleriniz varsa, bize ulaşabilirsiniz:

Postayla: Data Protection Contact, Transitions Optical Limited, IDA Industrial Estate, Dunmore Road, Tuam, Co. Galway

Telefonla: +353 (0)93 70600 numaralı telefonu arayabilir ve Veri Koruma Sorumlusu ile görüşmeyi isteyebilirsiniz

E-postayla: privacy@transitions.com

BU GİZLİLİK BİLDİRİMİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Bu Bildirimi, özellikle gelişmekte olan bilgi koruma yasaları, yönetmelikleri ve gereksinimlerine uyumu sürdürmek amacıyla zaman zaman güncelleyeceğiz. Değişiklikler yaptığımızda, Bildirimin üst kısmındaki “Son değiştirilme” metnini güncelleyecek ve sitelerimizde yayınlayacağız. Materyal değişiklikleri ya da kişisel bilgileri işleme yöntemlerimizde değişiklikler yaparsak tarafınıza bilgi vereceğiz (örneğin, yürürlüğe girmeden önce değişikliklerin bir bildirimini sitelerimizde görünür bir şekilde yayınlayarak veya tarafınıza doğrudan bir bildirim göndererek).